wtorek, 9 listopada 2021 16:18

Rdzawka. Duże utrudnienia na Zakopiance. Nie pojedziesz na pamięć!

Autor Marzena Gitler
Rdzawka. Duże utrudnienia na Zakopiance. Nie pojedziesz na pamięć!

Od dziś wprowadzono duże zmiany na przebudowywanym odcinku Zakopianki w Rdzawce (gm. Rabka Zdrój).  Kierowcy muszą uważać. Będą zmieniać drogę na nowo ukończony odcinek.

W związku z budową estakady na powstającej  dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ, ok. godz. 17.00 we wtorek  9 listopada r. przełożony został ruch z istniejącej DK47 w Rdzawce na nowo wybudowaną drogę. Po nowej drodze, która w przyszłości będzie drogą dojazdową, kierowcy przejadą 900 m, po czym powrócą na istniejącą DK47. Ta zmiana organizacji ruchu spowodowana jest budową  estakady i będzie obowiązywała do końca realizacji inwestycji.

Utrudnienia Zakopianka Podhale Kraków Nowy Targ Rabka Zdrój
Duże utrudnienia na Zakopiance w Rdzawce (gm. Rabka Zdrój) - mapa Głos24 / Open Street Maps

Na budowie dwujezdniowej DK47 Rdzawka - Nowy Targ  zaawansowanie prac wynosi 40%. W ramach robót drogowych wykonywane są  wykopy w gruncie skalistym w Rdzawce, Klikuszowej i Lasku. Nasyp drogowy  pod konstrukcję nawierzchni powstaje w Rdzawce, Klikuszowej, Sieniawie, Lasku i Nowym Targu. W Nowym Targu (w km 17+075  – 18+080) wymiany jest też grunt słabonośny.

W ramach robót mostowych wykonywane są m.in.  zbrojenie i betonowanie przyczółków (skrajnych podpór) na dwóch mostach w  Klikuszowej: betonowanie fundamentu, zbrojenie i betonowanie głowicy  słupa oraz muru oporowego na wiadukcie drogowym  w Rdzawce czy zbrojenie rygla słupa, odwodnienie oraz zasypka skrajnej  podpory na wiadukcie drogowym w okolicy przejazdu kolejowego w Nowym  Targu. Prace zbrojarskie i betonowanie trwają aktualnie na 22 obiektach  mostowych.

Powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2x3,50m z czterema  węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ  Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty. Wybudowane  zostaną drogi  obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych  i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska  (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt)  oraz przebudowana  infrastruktura techniczna.

Obliczono,  że z wykopów uzyskane zostanie 1 mln 800 tys. metrów sześciennych gruntu, w tym 1 mln 200 tys. materiału skalnego. Zostanie on w całości wbudowany w nasypy drogowe.  Najdłuższy wiadukt, który powstanie w Nowym Targu będzie miał 850 m  długości, drugi co do wielkości w miejscowości Lasek będzie miał prawie  690 m długości. Różnica poziomów pomiędzy początkiem odcinka i węzłem  Nowy Targ Południe, kończącym go będzie wynosiła  190 metrów.

Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka Nowy  Targ prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu  inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister  infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej  realizację. W trakcie przetargu okazało się, że kwotę zapisaną w Programie Inwestycji trzeba zwiększyć i 29.08.2018r. minister podpisał dokument podwyższający o 90 mln zł budżet inwestycji, co umożliwiło  wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy. 19 września 2018 r. odpisana  została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy  Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj”, z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o. z Zawiercia.  Koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln 100 tys. zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Zakończenie budowy planowane jest po koniec 2023 r.

inf. i fot. GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje