czwartek, 4 kwietnia 2024 07:59

Dwa warianty budowy dwupoziomowego parkingu przy ul. Traugutta

Autor Artykuł sponsorowany
Dwa warianty budowy dwupoziomowego parkingu przy ul. Traugutta

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka przedstawił dwa warianty budowy wielopoziomowego parkingu w miejscu istniejącego parkingu przy ulicy Romualda Traugutta w Myślenicach. Obecnie Gmina Myślenice analizuje przedstawione propozycje pod kątem opracowania projektu budowlanego.

- Jedna z przedstawionych opcji zakłada budowę dwupoziomowego parkingu z zagospodarowaniem dachu do celów sportowo-rekreacyjnych, przewidując 184 miejsca parkingowe, natomiast druga opcja zakłada 138 miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie budynku dodatkowo do celów usług społecznych, powstałyby w tym miejscu lokale usługowe na potrzeby Centrum Usług Społecznych. Budowa wielopoziomowego parkingu pozwoli na uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu na cele parkingowe, zwiększy możliwości dla mieszkańców Gminy Myślenice oraz osób przyjezdnych. Powierzchnia ogólnodostępnego parkingu odpowiadałby ½ płyty Rynku w Myślenicach – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku parkingu dwupoziomowego przewidzianego do realizacji na działce nr 1056/1 w Myślenicach. Obecnie na terenie działki zlokalizowany jest plac asfaltowy wykorzystywany jako niezorganizowane miejsca postojowe. Na dwóch poziomach zaprojektowano 184 lub 138 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 9 miejsc dla osób  niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5376 metrów kwadratowych. W drugim wariancie część budynku zostałaby zaprojektowana jako dwukondygnacyjna część usługowa o powierzchni około 900 metrów kwadratowych. Część usługowa zostałaby zlokalizowana od strony potoku San, nawiązującą do zabudowy pierzejowej.

W celu maksymalnego wykorzystania powierzchni działki kształt budynku wynika bezpośrednio z kształtu terenu na jakim jest usytuowany. Poziom 0 parkingu będzie obsługiwany komunikacyjnie za pomocą dwóch wjazdów (od ulicy Romualda Traugutta oraz ulicy Fijałkowskiego). Wjazd na poziom pierwszy będzie obsługiwany od ulicy Fijałkowskiego.

Dwukondygnacyjna bryła budynku na rzucie w kształcie trójkąta przekryta zostanie dachem płaskim, na którym przewidziano lokalizację przestrzeni publicznej w postaci boiska wielofunkcyjnego i terenów zielonych. Elewacja budynku zostanie wykończona siatką cięto-ciągnioną z blachy kortenowskiej oraz okładziny z płyt fibrobetonowych (nawiązując kolorystycznie do istniejącego budynku  Muzeum Niepodległości).

Budynek wyposażony będzie w dwie ewakuacyjne klatki schodowe oraz windę, instalację oświetlenia, energetyczną i fotowoltaiczną, wentylacji mechanicznej, oddymiania strumieniowego, wodociągową, hydrantową, kanalizacji deszczowej.

- Środki na realizację tej inwestycji będziemy pozyskiwać w ramach dostępnych dla Gminy Myślenice w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Innych Instrumentów Terytorialnych, które mamy zagwarantowane jako członek Otuliny Podkrakowskiej – dodał burmistrz Myślenic, Jarosław Szlachetka.

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka