poniedziałek, 3 stycznia 2022 12:37

Dział spadku - dlaczego warto go wykonać i jak to zrobić?

Autor kal
Dział spadku - dlaczego warto go wykonać i jak to zrobić?

Działu spadku dokonać warto zawsze, chyba że jesteś jedynym spadkobiercą i masz pewność, że nikt nie będzie zgadzał roszczeń po stwierdzeniu nabycia spadku. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Jeśli przekazanie własności nie nastąpiło w formie testamentu czy wcześniejszych regulacji, okazuje się, że prawa do majątku ma więcej niż jedna osoba. Wtedy koniecznie należy wykonać dział spadku.

Dział spadku — kiedy warto go wykonać?

Działu spadku w wielu rodzinach nie wykonuje się przez pokolenia. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że spadkobiercy nie mają zawsze równych praw do tego, co wchodzi w skład spadku. Są oni jedynie współwłaścicielami np. jednej nieruchomości. Wspólność majątku spadkowego może jednak rodzić wiele problemów, szczególnie jeśli jeden ze spadkobierców chciałby się całości lub części swojego spadku pozbyć. W takiej sytuacji potrzebny można się okazać sądowy lub umowny dział spadku. Nie ma tutaj znaczenia, czy w skład spadku wchodzi nieruchomość czy inne składowe. Wielu specjalistów wskazuje, że skład spadku tylko intuicyjnie wydaje się łatwy do podziału. Bardzo często kiedy przychodzi do realnej konieczności jego podziału, okazuje się, że dokonanie takiego realnego i uczciwego dzielenia wcale nie jest proste. Teoretycznie spadkobiercy mają prawo się dogadać, natomiast praktyka pokazuje, że często nieunikniony okazuje się sądowy dział spadku.

Kiedy nie nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku...

Sądowy dział spadku okazuje się potrzebny częściej, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Z chwilą nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje wspólność majątku. Do wspólności spadkowej oraz do działu spadku stosowane są właściwe przepisy prawa spadkowego dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych. Podziału majątku spadkowego dokonuje się zarówno w przypadku nieruchomości, jak i innych dóbr, co do których powstaje wspólność majątku. Gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo, dział spadku obejmuje również dodatkowe przepisy dotyczące zachowania ciągłości działalności itp. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość oraz flota samochodowa. Dział spadku może przebiegać w bardzo skomplikowany sposób.

Jak dokonać działu spadku?

Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy dział spadku można zrobić na dwa sposoby. Do działu spadku może dojść w wyniku umowy między spadkobiercami lub też na drodze sądowej, kiedy do działu spadku stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Pierwsze forma to umowny dział spadku. W takim przypadku spadkobiercy spisują między sobą odpowiednie umowy, które regulują kwestie własności. Jest to bardzo popularne rozwiązanie, sprawdza się ono przede wszystkim gdy wszystkim stronom zależy na szybkim i polubownym załatwieniu sprawy. Jest to rozwiązanie nie tylko szybsze, ale i mniej kosztowne. Warto na to rozwiązanie zdecydować się, jeśli chcesz dokonać podziału majątku spadkowego poza salą sądową. Można tutaj zastosować również częściowy dział spadku, który sprawia, że część majątku dalej jest współdzielona. Warto pamiętać, że na to rozwiązanie muszą zgodzić się wszyscy, wszyscy muszą także zaaprobować formę działu majątku — inaczej umowa nie jest ważna.

Sądowy podział majątku jest nie tylko dłuższy, ale i bardziej kosztochłonny. Co do zasady nie stosuje się także działu częściowego. Czasami jednak, jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia, podział na drodze sądowej jest jedyną opcją, aby znaleźć ostateczne rozwiązanie sytuacji. W takim przypadku wyrok obejmuje wszystkie zainteresowane strony.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje