wtorek, 26 marca 2024 15:00

Działacze Razem w Wadowicach: Świeckie państwo zaczyna się od świeckiego samorządu

Autor Patryk Trzaska
Działacze Razem w Wadowicach: Świeckie państwo zaczyna się od świeckiego samorządu

– Świeckie państwo zaczyna się od świeckiego samorządu – przekonywali podczas konferencji prasowej w Wadowicach kandydatki i kandydaci partii Razem startujący do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Lewicy. Wesprzeć swoich przedstawicieli na trudnym dla Lewicy terenie postanowiła posłanka Daria Gosek-Popiołek.

Podczas spotkania z mediami w Wadowicach, polityczki i politycy partii Razem przekonywali, że praktyka daleka jest od konstytucyjnie zagwarantowanych standardów świeckiego państwa, a w wielu aspektach życia brakuje świeckości, wskazując sytuacje w szpitalach, gdzie ze względów czysto religijnych, uniemożliwia się przeprowadzenie aborcji pacjentkom, które tego potrzebują. –Kościół  katolicki traktuje je jako swoją strefę wpływów, jako swoją przestrzeń  do szerzenia poglądów religijnych, często poza lekcjami religii. Niejednokrotnie dyrektorzy i nauczyciele poddają się naciskom  organizacji jasełek, rekolekcji, konkursów, wycieczek o charakterze  religijnym, zapominając przy tym o uczniach i uczennicach o innym  światopoglądzie, a także naruszając przy tym prawo, a w szczególności  prawo oświatowe. Nagminne jest umieszczanie lekcji religii w środku  planu zajęć, pomimo że zapis w rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w  publicznych przedszkolach i szkołach zakazuje dyskryminacji  nieuczestniczących w lekcjach religii w jakiejkolwiek formie – zaznaczała Iga Czepczyńska-Włodarczyk, „dwójka” na liście KKW Lewica w okręgu 4 (pow.  wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański).

Liderka listy KKW Lewica w okręgu 4. wskazała konieczność wprowadzenia zmian prawnych w celu zapewnienia każdemu i każdej równego traktowania w kontekście wolności sumienia i wyznania.

W podobnym tonie wypowiadał się startujący z 5. miejsca Kacper Kościółek, który krytycznie odniósł się do praktyki części hierarchów, którzy chętnie  przyjmują unijne dotacje i granty, a jednocześnie ciskają gromy na Unię Europejską. Kandydat poruszył również kwestię faworyzowania instytucji  kościelnych w przetargach i konkursach organizowanych przez samorząd, która dotyka  problemu przejrzystości i równości w dostępie do publicznych środków. – Organizacje kościelne, podobnie jak inne podmioty, mają prawo ubiegać się o dotacje i uczestniczyć w przetargach, jednak krytyka pojawia się gdy proces selekcji nie jest transparentny i budzi podejrzenia o faworyzowanie na  tle religijnym – podkreślał Kościółek.

Swoich kandydatów na trudnym dla Lewicy terenie, jakim są Wadowice wspierała posłanka Razem – Daria Gosek-Popiołek. – Ta kampania sejmikowa jest kampanią także o tym, jaki powinien być  samorząd i jest też kampanią o tym, że świeckość jest jednym z ważnych  fundamentów państwa prawa. Nasze radne i radni skończą z praktyką oddawania województwa pod  patronat świętych i śpiewania pieśni religijnych podczas obrad sejmiku.  Zagwarantują też, że we wszystkich szpitalach podległych województwu  kadra medyczna kierować się będzie wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a nie proboszcza czy biskupa – zaznaczała parlamentarzystka.

Foto: Informacja Prasowa

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka