czwartek, 14 lutego 2019 14:12

Erasmus+ w ZS Proszowice

Autor Redaktor Techniczny
Erasmus+ w ZS Proszowice

W maju 2019 r. grupa młodzieży technikum z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wyjedzie na praktyki zawodowe do Grecji w ramach programu „Erasmus+” – sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Program Erasmus+ ma za zadanie wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promować idee uczenia się przez całe życie. Dla młodzieży technikum dedykowany jest sektor projektu pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe”. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podnieść swoje kompetencje językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie w innym kraju, a tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

W maju 2019 r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Realizowany przez Zespół Szkół w Proszowicach projekt pt. „Małopolski wymiar edukacji” w ramach Erasmus+ dedykowany jest dla 30 uczniów kształcących się w roku szkolnym 2018/2019 w zawodach: technik hotelarstwa i technik ekonomista.

Zanim młodzież z Proszowic wyjedzie do Grecji odbędzie specjalne przygotowanie wspierające z zakresu języka angielskiego zawodowego i podstaw języka greckiego. Zrealizuje także zajęcia kulturowe i formalno - organizacyjne. Będąc w Grecji uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe tylko w dni robocze, a podczas weekendów realizować będą program kulturalny, który ma ułatwić aklimatyzację w nowym otoczeniu.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Proszowice - najnowsze informacje