poniedziałek, 16 marca 2020 13:38

Eucharystczne Jerycho w Nowym Sączu. Modlą się o ustanie epidemii

Autor Marzena Gitler
Eucharystczne Jerycho w Nowym Sączu. Modlą się o ustanie epidemii

Księża w Nowym Sączu pokonali 8 kilometrów ulicami miasta nisąc monstrancję z Najświetszym Sakramentem. Modlitwa o zakończenie epidemii będzie kontynuowana przez 7 dni. Duszpastarze zapraszają do duchowej łączności.

Z inicjatywą modlitwy, która nawiązuje do biblinej historii o zdobyciu przez Izraelitów Jerycha w czasie Exodusu, wyszedł sądecki duszpasterz akademicki ks. Łukasz Plata. O idei nieustającej modlitwy poinformował na Facebooku i zaprosił do duchowej łączności.

EUCHARYSTYCZNE JERYCHO W NOWYM SĄCZU!!!

Gepostet von Łukasz Ewangelizator am Sonntag, 15. März 2020

Wczoraj o godz. 15 sądeccy kapłani wyszli na ulice Nowego Sącz po raz pierwszy. Niosąc monstrancję z hostią przeszli 8 kilometrów.

Modlitwa będzie trwała przez 7 dni. Księża będą błogosławić Najświętszym Sakramentem mieszkańców i modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do wspólnej modlitwy wzywają wszystkich sądeczan i innych, którzy chcą włączyć się do tego wydarzenia.  

Biblijna historia o zdobyciu Jerycha pokazuje działanie Boga, wobec pzreważających wrogich sił. Izraelici, którzy oblegali miasto nie mieli walczyć z przważającymi siłami, ale ochodzili mury miasta dookoła przez siedem dni, niosąc Arkę Przymierza i dmąc w rogi. Ostatniego dnia na polecenie Boga okrążyli je siedem razy. Wtedy mury miasta runęły (por. Joz, 6,1-21).

Pierwsze modlitewne Jerycho różańcowe zorganizowane zostało na Jasnej Górze. Anatol Kaszczuk modlił się o przyjazd do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W nocy z 7 na 8 grudnia 1978 r. miał otrzymać natchnienie od Matki Bożej o zorganizowaniu tygodniowej modlitwy przed Jej tronem. Przygotowania trwały do 1 maja 1979 r. Wówczas wraz z grupą innych osób rozpoczęto nieustanną modlitwę. 7 maja - w dniu zakończenia - okazało się, że nie już żadnych trudności z pozwoleniem na pielgrzymkę i Jan Paweł II przyjedzie do Polski w czerwcu. Potem grupa towarzyszyła modlitewnie papieżowi podczas każdej z jego pielgrzymek w różne rejony świata. Jerycho różańcowe to modlitewne czuwanie, które trwa nieprzerwanie przez siedem dni i nocy.  

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje