poniedziałek, 20 września 2021 08:49

Finansowanie startupów- jak inwestorzy oceniają twój startup?

Autor Artykuł sponsorowany
Finansowanie startupów- jak inwestorzy oceniają twój startup?

Startupy często są określane mianem pomysłów, którym brakuje środków na odpowiednią realizację. W związku z tym twórcy startupów muszą wykazać się odpowiednim sprytem, by pozyskać fundusze. Jak więc odbywa się finansowanie startupów i jak inwestorzy oceniają ich potencjał?

Finansowanie startupów- cel przedsiębiorcy i cel inwestora

Finansowanie startupów i sposoby na pozyskiwanie inwestorów znacznie się od siebie różnią, jednak ich cechą wspólną jest cel, który ma zarówno przedsiębiorca jak i przyszły inwestor. Jak zgodnie twierdzą specjaliści z https://magazynprzedsiebiorcy.pl, dzięki określeniu celu o wiele łatwiej będzie zrozumieć przesłanki, którymi kierują się obie strony, zanim zdecydują się podpisać umowę inwestycyjną.

Łatwo można wywnioskować, że cel przedsiębiorcy jest niezwykle prosty do sprecyzowania. Jest to bowiem pozyskanie odpowiedniego kapitału na rozwój swojego biznesu, a co więcej, cel ten jest możliwy do osiągnięcia w niezwykle krótkim czasie. Niemniej jednak, w przypadku inwestora sprawa komplikuje się nieco bardziej, gdyż jego cel jest rozważany z perspektywy długoterminowej. Oznacza to, że większe ryzyko odnośnie zrealizowania celu lub wręcz przeciwnie, poniesienia starty finansowej, zawsze będzie leżało po stronie inwestora. Z tego właśnie względu finansowanie startupów jest poprzedzone głęboką i skrupulatną analizą odnośnie opłacalności inwestycji, jeszcze przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu kapitału. Precyzując więc cele jakie ma przedsiębiorca i inwestor, możemy powiedzieć, że:

  • celem przedsiębiorcy jest nic innego jak pozyskanie kapitału na rozwój startupu
  • celem inwestora jest zaś uzyskanie dodatniej stopy zwroty z zainwestowanego kapitału

Jak inwestorzy oceniają twój startup przed podjęciem decyzji?

Finansowanie startupów zaczyna się przede wszystkim- jak już zostało to wspomniane- o oceny i analizy jego atrakcyjności. Najważniejsze jest więc pierwsze wrażenie. Jak łatwo można się domyślić, na wywarcie pierwszego, pozytywnego wrażenia startup ma tylko i wyłącznie jedną szanse. Oceny dokonuje się głównie na podstawie materiałów, które wysyła się do przedsiębiorcy. Należy w nich przedstawić swój pomysł na biznes, a także najlepiej będzie poprzeć to rzetelną analizą SWOT, czyli rozważeniem: szans, zagrożeń, mocny i słabych stron naszego pomysłu. W głównej mierze, dalsze kroki zależą od tego, jakie wrażenie na inwestorze zdołamy wywrzeć własnym pomysłem. Zwykle przeznaczają oni maksymalnie 5 minut na to, by ocenić czy dany startup warty jest zainwestowania środków i czy ma on odpowiedni potencjał. Finansowanie startupów odbywa się także pod dokładnej analizie zespołu.

Okazuje się, że inwestorzy ogromna uwagę przykładają do zespołów, które są niezwykle zdeterminowane i zdecydowane do wprowadzenia własnego pomysłu na rynek. Co więcej, istotną rolę spełnia także profesjonalnie przygotowany przedstawiciel startupów, który gotowy jest prowadzić z inwestorem rozmowy dotyczące uzyskania dofinansowania. Warto także wspomnieć, że im więcej informacji przygotuje startup i dostarczy do inwestora tym dla nich lepiej. Jeśli dodatkowo przyszły przedsiębiorca wykaże się zaangażowaniem w prowadzone rozmowy, może to znacznie ułatwić i usprawnić podjęcie pozytywnej decyzji inwestycyjnej.

Pamiętajmy, że to w gestii startupu leży wypracowanie odpowiedniego planu działań, który może znacznie zwiększyć szanse na pozyskanie finansowania startupu, a także podniesie wartość biznesu i jego atrakcyjność w oczach inwestora. Warto więc przygotować również krótkie podsumowanie, oparte o plan działań, który skupia się głównie na przyspieszeniu pozyskania wsparcia finansowego. Istotne jest także, by dostosować odpowiedni model finansowy, który zgodny będzie z założeniami startupu, a także oczekiwaniami, które przedsiębiorcy mają względem inwestycji. Warto w dokumentach dla inwestora, zawrzeć również krótką prognozę tego, jak i w jakim kierunku ma rozwijać się założony przez nas startup. Przedstawienie perspektyw i potencjału, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje