poniedziałek, 11 kwietnia 2022 14:40

Nowa S7 do Myślenic - nic z tego nie będzie?

Autor Marzena Gitler
Nowa S7 do Myślenic - nic z tego nie będzie?

"Brak konsensusu spowoduje rezygnację z prac przygotowawczych nad przedmiotową inwestycją" - konkluduje w piśmie do parlamentarzystów i samorządowców na temat prac planistycznych odcinka S7 Kraków-Myślenice GDDKiA. Inwestycja wywołała powszechny sprzeciw i liczne protesty.

GDDKiA odpowiedziała na liczne głosy w dyskusji o nowych wariantach przebiegu odcinka S7 Kraków - Myślenice. Zaprezentowane pod koniec stycznia Studium Korytarzowe było przysłowiowym wsadzeniem kija w mrowisko.

Stanowiska zajęła większość samorządów, których dotyczyło studium, a mieszkańcy jednoczyli się w protestach, w zależności od tego, który wariant uznawali za niedopuszczalny, a który za optymalny. Byli też tacy, którzy protestowali przeciwko wszystkim sześciu wariantom.

Jak widać, protesty organizowane przed siedzibą GDKKiA w Krakowie i Warszawie miały sens, bo Dyrekcja wysłała 13-stronnicowe pismo do zainteresowanych parlamentarzystów i samorządowców, w którym obszernie się tłumaczy. "Do końca marca wpłynęło do nas ok. 12,5 tys.  opinii, a kolejne wciąż spływają. Są one dla nas szczególnie ważne, gdyż  zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją" - czytamy w informacji GDDKiA.

"Na obecnym etapie planistycznym zależy nam, aby zrobić kolejny  krok, tj. uzyskać finansowanie na prace przygotowawcze. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy przeanalizować wszystkie stanowiska i sugestie, jakie do nas docierają. Dopiero kiedy znajdziemy rozwiązanie akceptowalne społecznie, będziemy mogli przystąpić do kolejnych prac. Naszym celem nie jest generowanie konfliktów, ale tworzenie spójnej i efektywnej sieci drogowej, która służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom jak i całemu  społeczeństwu. Zaprzestanie dalszych prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie, ze względu na brak społecznego kompromisu i lokalnego zrozumienia dla potrzeby realizacji tej inwestycji, może spowodować znaczne odsunięcie w czasie jej budowy. W najgorszym scenariuszu może też oznaczać całkowitą rezygnację z tego niezwykle potrzebnego społeczeństwu zadania" - tłumaczy Dyrekcja.

Jak zapowiadają mieszkańcy protesty wobec planów budowy nowej Zakopianki jednak nie umilkną. Czy oznacza to, że właśnie GDDKiA przyznała, że dalsze prace planistyczne budowy odcinka S7 Kraków - Myślenice znów zostaną odłożone w czasie? W piśmie do samorządowców i parlamentarzystów GDDKiA konkluduje: "Brak konsensusu spowoduje rezygnację z prac przygotowawczych nad przedmiotowa inwestycją. Nie ograniczajmy kolejnym pokoleniom możliwości rozwojowych" - dodaje podpisany pod pismem Tomasz Zuchowski p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Małopolska - najnowsze informacje