czwartek, 22 września 2022 15:10

Gdzie zlokalizować oczyszczalnię na działce?

Autor Tomasz Stępień
Gdzie zlokalizować oczyszczalnię na działce?

Trendem wielu ostatnich lat są różnego rodzaju przydomowe oczyszczalnie ścieków, dzięki którym we własnym zakresie można zadbać o neutralizację zanieczyszczeń kanalizacyjnych. Osoby, które decydują się na budowę takiej oczyszczalni, stają jednak przed szeregiem formalności do spełnienia, w tym muszą trzymać się warunków związanych z lokalizacją całej instalacji. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać przy budowie oczyszczalni i jakich norm trzeba przestrzegać. Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdą zastosowanie w sytuacji, gdy nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, a inwestor nie chce budować zbiornika zamkniętego, czyli tzw. szamba. Własna oczyszczalnia to bardzo ekonomiczne, ekologiczne i niemal bezobsługowe rozwiązanie. Jak się jednak okazuje, lokalizacja samej oczyszczalni, jak i sposób montażu poszczególnych jej urządzeń jest ściśle uregulowany w przepisach polskiego prawa.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jakie formalności

Wszelkie kwestie związane z lokalizacją oczyszczalni ścieków na prywatnej posesji opisano dokładnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy chcąc wybudować oczyszczalnię, trzeba starać się o jakiekolwiek pozwolenie? Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, której wydajność wynosi do 7,5 metra sześciennego na dobę, nie wymaga uzyskania zgody. Konieczne jest jedynie zawiadomienie o planowanej inwestycji właściwego urzędu, w tym przypadku starostwa powiatowego.

Własna oczyszczalnia a warunki gruntowe

Zupełnie inną sprawą jest natomiast to, jakie warunki muszą być zachowane, aby mogło dojść do budowy przydomowej oczyszczalni. Na szczęście, obecne możliwości technologiczne sprawiają, że instalację przepływową można zamontować praktycznie na każdym terenie. Z najlepszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy występuje niski poziom wód gruntowych, wysoka przepuszczalność gleby, ale nie oznacza to, że w innych warunkach nie będzie możliwości budowy oczyszczalni. Wówczas jednak zamiast np. systemu z drenażem rozsączającym, trzeba postawić na inne rodzaje, w tym m.in. oczyszczalnie ze złożem biologicznym czy osadem czynnym.

Gdzie zlokalizować oczyszczalnię ścieków?

Jeśli chodzi o prawidłowe zlokalizowanie przydomowej oczyszczalni, pod uwagę należy wziąć w szczególności takie aspekty jak: odległość od okien czy drzwi zewnętrznych (co najmniej 5 metrów); od ujęcia wody pitnej czy studni (minimum 15 metrów); od rur wodnych oraz gazowych (minimum 1,5 m); od granicy działki czy drogi (min. 2 m), a także od instalacji elektrycznej (min. 0,8 m). Mówimy tutaj o lokalizowaniu osadnika wstępnego w oczyszczalni biologicznej. W przypadku budowy oczyszczalni z drenażem konieczne jest zachowanie większej ilości miejsca z powodu wymaganych odległości samego drenażu od innych obiektów. Przepisy stanowią, że musi to być co najmniej 30 m od studni (także na sąsiedniej działce), min. 2 m od granicy działki czy drogi oraz min. 3 m od budynku, drzew czy krzewów.

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje