piątek, 26 sierpnia 2022 08:15

Gdzie zrobić kursy online na instruktora nauki jazdy?

Autor Artykuł sponsorowany
Gdzie zrobić kursy online na instruktora nauki jazdy?

Na rynku jest szereg firm, które mają doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o licencję instruktora nauki jazdy. Z pewnością tego rodzaju zajęcia i dokumenty cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż samo prawo jazdy, ale warto zwrócić uwagę, że dla wielu osób jest to bardzo ciekawy pomysł na rozwój kariery zawodowej. Instruktor nauki jazdy oczywiście musi spełniać szereg warunków oraz zdać egzamin.

Jak uzyskać dokumenty do nauki jazdy?

Wymagania wobec instruktorów nauki jazdy są bardzo wysokie. Z jednej strony kursanci dość często krytykują ich pracę, a z drugiej już na starcie warto zaznaczyć, że nie jest to zajęcie dla każdego i nie wystarczy duże doświadczenie za kółkiem, by móc uczyć innych. Oczywiście z formalnej strony to ustawa  o kierujących pojazdami określa, kto może zostać instruktorem jazdy. Musi to być osoba, która od przynajmniej dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A, B lub T, jeśli chce ubiegać się o uzyskanie uprawnień do szkolenia kierowców w danej kategorii. Gdy chce się zostać instruktorem w innych kategoriach, też trzeba posiadać uprawnienia oraz legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B. Kandydat musi też przedstawić ważne  orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora, a także oczywiście pozytywnie przejść kurs. Coraz większym powodzeniem cieszą się zajęcia online w OSOlive, ponieważ dają bardzo dużą elastyczność.

Wymagania dla instruktora nauki jazdy

Od kandydata wymaga się również tego, by nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu na przykład za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu, przestępstwo umyślne przeciwko życiu oraz nie działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Docelowo musi być także wpisany do ewidencji instruktorów po zdaniu egzaminy z zakresu prowadzonych zajęć.

Poza wymaganiami formalnymi warto też pamiętać o tym, że liczą się predyspozycje, charakter, umiejętność pracy z bardzo różnymi ludźmi i odporność na stres. I dlatego mówi się o tym, że nie jest to praca dla każdego. Niezbędna jest cierpliwość. To ona pozwala łączyć wiedzę nauczyciela oraz umiejętności przekazywania informacji i taki sposób, by kandydat – działający często w sytuacji stresowej po prostu zrozumiał zagadnienie i wykonał polecenie. Należy też uzbroić się w empatię, ponieważ ona jest najprostszą drogą do opanowania emocji. A także zadbać o komunikatywność. Umiejętność przekazywania wiedzy jest po prostu kluczowa.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje