wtorek, 15 styczeń 2019 11:08

Rekrutacja do Policji w Małopolsce. Znamy już terminy naborów!

Napisała

W 2019 roku Komendant Główny Policji wyznaczył sześć terminów, w których będzie odbywać się rekrutacja na funkcjonariuszy policji. Kto może zostać policjantem? Przeczytajcie sami!

Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2019 roku:
- 7 marca,
- 21 maja,
- 16 lipca,
- 12 września,
- 7 listopada,
- 30 grudnia.

Kto może zostać policjantem?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Czy można mieć tatuaż?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

Wymagane Dokumenty:

• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
• dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (z potwierdzeniem przeniesienia do rezerwy), jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
• kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy (oryginały do wglądu).
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna (zgodnie z RODO)
Kwestionariusz oraz oświadczenie można pobrać ze strony policji.

Gdzie się składa dokumenty?

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 4 czerwca 2018 r. dokumenty kandydatów do służby w Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, będą przyjmowane wyłącznie osobiście.

Dni i godziny przyjęć:
- poniedziałek 9.00 - 14.00,
- wtorek 9.00 - 14.00,
- środa 9.00 - 18.00,
- czwartek 9.00 - 14.00,
- piątek 9.00 - 14.00.

Od 1 sierpnia 2018 roku dokumenty będą przyjmowane, wg indywidualnie ustalonych dni i godzin (informacje na stronach internetowych komend lub telefonicznie), w następujących jednostkach garnizonu małopolskiego:

- w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W NOWYM SĄCZU, UL. ARTURA GROTTGERA 50, tel. kontaktowy: 18 442-41-21,
- w KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE, UL. TRAUGUTTA 4, tel. kontaktowy:14 628-12-30,
- w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W CHRZANOWIE, UL. HENRYKA JORDANA 7, tel. kontaktowy:32 624-62-13,
- w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TARGU, UL. KONFEDERACJI TATRZAŃSKIEJ 1A, tel. kontaktowy: 18 261-04-22,
- w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W OLKUSZU, UL. JANA PAWŁA II 32, tel. kontaktowy: 32 687-42-15,
- w KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W ZAKOPANEM, UL. JAGIELLOŃSKA 32, tel. kontaktowy: 18 202-34-11.

 

Aleksandra Bieniek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.