środa, 8 lipca 2020 14:02

Gmina Myślenice pozyskała prawie 2 mln złotych nowych środków. Na co zostaną przeznaczone?

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Myślenice pozyskała prawie 2 mln złotych nowych środków. Na co zostaną przeznaczone?

Gmina Myślenice pozyskała kolejne środki. Tym razem będą przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowościach Głogoczów oraz Krzyszkowice. Symboliczny czek na realizację zadania burmistrz Jarosław Szlachetka odebrał z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza podczas uroczystej hali w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Dofinansowanie dla gminy Myślenice zostało przyznane w ramach „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, którą obejmuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Myślenice w ramach programu otrzymała kwotę 1 710 546,00 zł.

To kolejne powody do zadowolenia dla mieszkańców z uwagi na rozwój nieskanalizowanych rejonów Gminy Myślenice. Nasz wniosek o środki zewnętrzne został pozytywnie oceniony i otrzymujemy dofinansowanie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w części Głogoczowa i Krzyszkowic. Zakładamy, że ta inwestycja pozwoli na wykonanie 53 nowych przyłączy kanalizacyjnych, z której skorzysta blisko 200 mieszkańców. Łączna długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 4 kilometry. Dziękuję za przyznane dofinansowanie Zarządowi Województwa Małopolskiego na czele z marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkami Łukaszem Smółką i Tomaszem Urynowiczem – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Pozyskane środki pozwolą na uporządkowanie gospodarki ściekowej. Przede wszystkim w części miejscowości Głogoczów i miejscowości Krzyszkowice. Jednocześnie zapewniając mieszkańcom oraz turystom dostęp do podstawowej usługi jaką jest odbiór ścieków w sposób zorganizowany, co eliminuje nieszczelne szamba i tym samym zapewni ochronę wód i gruntów poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, trafiających tam wraz ze ściekami.

Koszt całej inwestycji wynosi: 3 420 752,78 zł.

info: myslenice.pl  foto: Facebook/Jarosław Szlachetka

Myślenice - najnowsze informacje