poniedziałek, 7 grudnia 2020 11:12

Gmina Myślenice wprowadza System Informacji Przestrzennej

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Myślenice wprowadza System Informacji Przestrzennej

Mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice oraz lokalni przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowoczesnego Systemu Informacji Przestrzennej SIP wdrożonego na terenie gminy przez firmę INSPE-PROJEKT Sp. z o.o. z Tarnowa. System Informacji Przestrzennej jest ogólnodostępny i funkcjonuje pod adresem www.sip.myslenice.pl

- Wprowadzamy nowy system, który został przygotowany dla podniesienia standardów obsługi mieszkańców oraz inwestorów, ale też w dużym stopniu ułatwi pracę urzędnikom z zakresu systemu informacji przestrzennej. Nowoczesny system był wdrażany w naszym urzędzie przez jakiś czas, pracownicy magistratu mogli sprawdzić dostępne funkcję i sam przyznam, że niejednokrotnie w rozmowach z przedsiębiorcami, czy potencjalnymi inwestorami z powodzeniem korzystałem z tej aplikacji sprawdzając na poszczególnych działkach uzbrojenie terenu, mienie gminne, sieci teletechniczne, czy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Część portalu jest ogólnodostępna dla mieszkańców, a obsługa jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu skróci się droga załatwiania pewnych spraw, a także ułatwi dostępność do map mieszkańcom – mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice podczas konferencji poświęconej wdrożeniu Systemu Informacji Przestrzennej.

Wdrożony system pozwala na udostępnianie informacji geograficznej z zakresu planowania przestrzennego, ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, numeracji adresowej, sieci dróg, sieci uzbrojenia terenu, informacji turystycznej za pomocą dedykowanego portalu mapowego. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych i integracyjnych, wdrożona aplikacja pozwala na przetwarzanie oraz bieżące aktualizowanie informacji przestrzennej gromadzonej w poszczególnych wydziałach urzędu, co w efekcie usprawnia proces podejmowania kluczowych decyzji.

- Około 90% danych przetwarzanych przez urzędy gmin to dane przestrzenne. Wdrożony system pozwala na przetwarzanie ich nieograniczonej ilości, a za pomocą warstwowych każdy z mieszkańców może sprawdzić planowanie przestrzenne, drogi, mienie gminne, zabytki, czy wiele innych informacji. System składa się z dwóch części – jedna jest ogólnodostępna, a druga z wrażliwymi danymi tylko do informacji urzędników, którzy wykorzystują system w codziennej pracy. Dane w portalu aktualizują się tuż po wprowadzeniu nowych informacji, więc codziennie można uzyskać bieżący stan informacji przestrzennej. System Informacji Przestrzennej jest częścią Smart City, czyli inteligentnego miasta, dając możliwość pozyskania kompleksowej informacji np. o energetyce, gazie, telekomunikacji, wodociągach, kanalizacji, ale też parkomatach, karcie miejskiej, oświetleniu ulicznym, statusie dróg i ich zarządcy. Każda z warstw daje dodatkowe informacje i możliwości, a mieszkańcy mogą dane dowolnie filtrować wyświetlając numery działek, numeracje adresową, granice działek, oświetlenie uliczne wraz z doprowadzonym przyłączem, czy inne media w obrębie obserwowanej mapy – tłumaczy Krzysztof Luszowiecki, prezes zarządu INSPE-PROJEKT Sp. z o.o.

Aplikacja zapewnia kompleksową obsługę wewnętrznych procesów w urzędzie, wspomaga obsługę mieszkańców i przedsiębiorstw oraz wspiera komunikację między interesantami a pracownikami urzędu. System pozwala na korzystanie z informacji przestrzennej w ramach tzw. publicznych usług danych przestrzennych, co czyni go otwartym na inne systemy informacji geograficznej dając możliwość korzystania z zawartych w nich innych dziedzinowych danych przestrzennych.

- Dziękujemy panu burmistrzowi oraz kierownictwu urzędu za to, że mogliśmy wdrożyć ten system właśnie w Myślenicach. Portal będzie cały czas rozwijany, planujemy wdrażać kolejne dane, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają za jego pomocą kompleksowe dane dotyczące planów, uzbrojenia terenu i statusu danego gruntu. Warstwowa budowa aplikacji daje wiele możliwości, jak na przykład szybkie wrysowanie planowanej trasy, która za pomocą aplikacji wskaże wszystkich właścicieli działek oraz wymagane informacje do rozpoczęcia danej inwestycji, czy projektowania. Te funkcje w sposób zasadniczy przyspieszą funkcjonowanie i pracę Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach – dodaje Jacek Włodek, dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży INSPE-PROJEKT Sp. z o.o.

Info i foto: UM Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje