poniedziałek, 15 czerwca 2020 12:46

Gorlice. „Dziki lokator” opuścił mury Kromera

Autor Marzena Gitler
Gorlice. „Dziki lokator” opuścił mury Kromera

Najważniejsza inwestycja Powiatu Gorlickiego, czyli rewitalizacja budynku LO im. M. Kromera w Gorlicach, idzie pełną parą. Prace rozpoczęto o piwnic. W ich efekcie „dziki lokator”, który je zamieszkiwał od lat, wyniósł się na dobre.

Modernizacja budynku liceum wpisuje się w projekt: Obszar „Starówka” - lokalne centrum naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic. Wnioskodawcą projektu jest Miasto Gorlice, a partnerem Powiat Gorlicki. Prace rozpoczęły się od remontu piwnic. By pozbyć się „dzikiego lokatora” w postaci grzyba i pleśni, skute zostały tynki i osuszone ściany, przeprowadzone zostanie także odgrzybianie.

W tym roku zostanie także zrealizowana renowacja elewacji attyki i wybudowany będzie zewnętrzny szyb windowy. Ponadto wymienione zostanie także pokrycie dachowe budynku oraz wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania – mówi Starosta Gorlicki Maria Gubała. - Rewitalizacja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt inwestycji to kwota  – 8,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020  w wysokości ponad 4,7 mln zł – dodaje.

Ponadto wykonana zostanie renowacja  istniejącego boiska szkolnego w taki sposób, aby mogło ono po godzinach pracy szkoły być udostępniane mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Dzięki przeprowadzonym pracom powstanie m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Założeniem jest, by obiekt służył lepszej organizacji czasu wolnego młodzieży. Po przeprowadzonej modernizacji, siedziba liceum będzie wykorzystywana także w celach społecznych. Zostanie stworzona oferta zagospodarowania wolnego czasu dla społeczności lokalnej.

inf. Powiat Gorlicki, zdjęcia Daniel Markowicz/Starostwo Powiatowe

Gorlice - najnowsze informacje