piątek, 27 stycznia 2023 11:12

Iga Świątek z wyjątkową nagrodą w Oświęcimiu. Doceniono jej postawę wobec Ukrainy

Autor Norbert Kwiatkowski
Iga Świątek z wyjątkową nagrodą w Oświęcimiu. Doceniono jej postawę wobec Ukrainy

Najlepsza tenisistka świata została laureatką Nagrody Nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka za rok 2022 - w kategorii „Postać”.

Iga Świątek  została uhonorowana za „cenną świadomość, że popularność można wykorzystać do krzewienia wartości humanistycznych, ważnych idei i promowania godnych naśladowania postaw, za nadzwyczajną aktywność w tym obszarze, za jasne „TAK - TAK” „NIE - NIE” w chwilach, gdy jest to potrzebne (nawet jeśli wymaga to wysiłku i odwagi), za wrażliwość i ofiarność”.

Od początku wojny w Ukrainie Iga Świątek otwarcie solidaryzuje się z ofiarami wojny, jest wrażliwa na ludzką krzywdę i niedolę. Może być wzorem i dla młodych, i dla starszych.

Z kolei laureatem nagrody nieobojętności w kategorii „Inspiracja” został Piotr Knast, współwłaściciel firmy Forglass. Kapituła doceniła ponadprzeciętne zaangażowanie przedsiębiorcy i jego biznesowych partnerów w liczne akcje społeczne i charytatywne, a przede wszystkim wieloletnie hojne wspieranie realizacji projektu Marka Kamińskiego Life Plan, pomagającego młodym ludzi w potrzebie odkrywać i rozwijać swój potencjał, a przede wszystkim budować poczucie własnej wartości.

Foto: Wikimedia Commons/Iga Świątek

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje

Rozrywka