poniedziałek, 14 marca 2022 11:06

Informacja dla Ukraińców chcących zalegalizować pobyt w Polsce/Інформація для українців, які хочуть легалізувати своє перебування в Польщі

Autor Katarzyna Jamróz
Informacja dla Ukraińców chcących zalegalizować pobyt w Polsce/Інформація для українців, які хочуть легалізувати своє перебування в Польщі

Ze względu na wchodzącą w życie ustawę, regulującą kwestie pomocy obywatelom Ukrainy, Urząd Gminy Miasta Tarnowa rozpocznie nadawanie numerów PESEL oraz zakładanie profili zaufanych uchodźcom wojennym wg nowych, określonych w ustawie zasad.

Realizacja tych zadań będzie się odbywać w każdym urzędzie gminy na terenie naszego państwa. Oznacza to, że przebywający w Tarnowie oraz regionie obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać nie tylko do Urzędu Gminy Miasta Tarnowa, ale także do Urzędu Gminy Tarnów oraz urzędów gminnych gmin ościennych Tarnowa, którymi są gminy: Żabno, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Pleśna, Tuchów, Ryglic, Skrzyszów, Lisia Góra.

Wnioski o nadanie numeru PESEL i profilu zaufanego przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Tarnowa od środy, w budynku przy ul. Nowej 4. Aby złożyć wniosek należy posiadać rejestrację wjazdu uzyskaną podczas kontroli granicznej lub przez komendanta placówki Straży Granicznej.

У зв’язку з набуттям чинності закону, який регулює питання допомоги громадянам України, Управління об’єднаної територіальної громади м. Тарнув (Urząd Gminy Miasta Tarnowa)розпочне видачу ідентифікаційних номерів PESEL та створення цифрових ID профілів для людей, які покинули Україну внаслідок воєнних дій, за новими правилами, зазначеними в законі.

Надання цих послуг відбуватиметься в кожному відділі  об’єднаної територіальної громади (Urząd Gminy) на території Польщі. Громадяни України, які перебувають у м. Тарнув та його околицях можуть звернутись не лише до Управління об’єднаної територіальної громади м. Тарнув (UrządGminy MiastaTarnowa), а й до муніципальних управлінь сусідніх громад, а саме: Жабно (Żabno), Радлув (Radłów), Вєржхославіце (Wierzchosławice), Войнич (Wojnicz), Плешна (Pleśna), Тухів (Tuchów), Риглич (Ryglic), Скшишув (Skrzyszów), Ліся Гура (Lisia Góra).

Заяви на присвоєння ідентифікаційного номеруPESEL та створення цифрових IDпрофілів  прийматимуть у Міській Раді м. Тарнув  (Urząd Miasta Tarnów) починаючи з середи 16.03.2022 за адресою: вул. Нова 4 (ul. Nowa 4). Для подання заяви необхідно мати із собою документ із печаткою, яка була поставлена під час перетину польського кордону або отримана у будь-якому відділі Прикордоної Служби Польщі.

У зв’язку із великою кількістю громадян України, які перебувають у місті та околицях, просимонабратися терпіння та розуміння.

Inf./Fot.: UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje