czwartek, 29 grudnia 2022 11:58

Jak poprawić przepustowość zakopianki na odcinku Szaflary-Zakopane?

Autor Tomasz Stępień
Jak poprawić przepustowość zakopianki na odcinku Szaflary-Zakopane?

Modernizacja zakopianki na odcinku od Szaflar do Zakopanego jest konieczna, a stanie się wręcz palącym problemem, gdy trwająca przebudowa drogi DK47 dotrze do Nowego Targu. Będzie to bowiem ostatni odcinek drogi do stolicy Tatr, gdzie jezdnia będzie jednopasmowa. Można się więc spodziewać, że auta zjeżdżając z drogi szybkiego wpadną od razu w gigantyczny korek do samego Zakopanego.

Problem dostrzega Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zapowiedziała właśnie rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji poprawy przepustowości DK47 na odcinku od Szaflar do Zakopanego. Komisja przetargowa wybrała właśnie wykonawcę dokumentacji, który sprawę zbada i taką koncepcje opracuje. To firma Sweco Polska. – Wykonawca dokumentacji będzie musiał zbadać możliwość optymalizacji przepustowości przy założeniu minimalnej ingerencji w teren przyległy i zaproponować rozwiązania, które usprawnią ruch na tym odcinku DK47. Sprawdzone zostaną też możliwości budowy chodników, oświetlenia drogowego, dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych i przebudowy skrzyżowań – informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Opracowane będą analizy i prognozy ruchu, warianty przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi, a także podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych. Poza tym zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie badań geologicznych, hydrologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej, a następnie uzyskanie decyzji środowiskowej. Koszt wykonania zadania to prawie 3,6 mln zł.

Aktualna sytuacja

Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary – Zakopane o długości ok. 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na odcinku 9,4 km przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie zlokalizowane jest 186 zjazdów do posesji. Natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów średnio na dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41%. Pomiędzy Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17%, ale na tym odcinku porusza się średnio na dobę prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.

Podhale

Podhale - najnowsze informacje