czwartek, 29 września 2022 13:09

Jak złożyć informację IN-1?

Autor Artykuł sponsorowany
Jak złożyć informację IN-1?

Właściciele gruntów oraz budynków często muszą mierzyć się z różnego rodzaju formalnościami. Należy do nich na przykład proces składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Aby wywiązać się z tego obowiązku bez komplikacji oraz terminowo, warto dowiedzieć się więcej na jego temat. Kto musi złożyć informację IN-1? Jak wygląda ten druk i jakie dane należy w nim podać?

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 – co należy wiedzieć?

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w formie formularza IN-1 to obowiązek osób fizycznych będących:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami nieruchomości należących do Skarbu Państwa,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Kto nie składa formularza IN-1?

Osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej zamiast IN-1 składają deklarację na podatek od nieruchomości w formie druku DN-1. Należy pamiętać, że formularz DN-1 muszą złożyć także osoby fizyczne, które są współwłaścicielami bądź współposiadaczami nieruchomości wraz z osobami prawnymi (a także jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej).

Druk IN-1 – jak najłatwiej go wypełnić?

Dla osób nieobytych w urzędniczej terminologii wypełnienie druku IN-1 może być dość trudnym zadaniem. Jeśli nigdy wcześniej nie składałeś tego dokumentu, musisz liczyć się z tym, że prawdopodobnie niejednokrotnie będziesz potrzebować objaśnienia niektórych pojęć. Proces wypełniania formularza można sobie jednak znacząco ułatwić – wystarczy aktywny druk IN-1.

Dopełnienie obowiązku złożenia informacji będzie znacznie prostsze, jeśli wykorzystasz kreator tego formularza, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez kolejne części druku, dostarczy objaśnień niezbędnych terminów oraz podpowie którą opcję wybrać w danej sytuacji. Takie narzędzie udostępnia na przykład serwis Przyjazne Deklaracje – informacje o nim znajdziesz na stronie https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/druk-in-1/.

Jakich informacji potrzebujesz, by wypełnić druk IN-1?

Aby wypełnianie formularza IN-1 poszło sprawniej, warto dowiedzieć się, jakich informacji będziesz w tym celu potrzebować. Druk IN-1 składa się z kilku części, poświęconych zarówno danym podatnika, jak i posiadanym przez niego gruntom, budynkom czy budowlom. Na samym początku wypełniający musi określić, czy dana nieruchomość należy tylko do niego, czy też jest współwłaścicielem, współużytkownikiem lub współposiadaczem. Następnie uzupełnia druk swoimi danymi, m.in. imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania.

W kolejnych częściach formularza od podatnika wymaga się dostarczenia informacji na temat posiadanych przez niego przedmiotów opodatkowania, a zatem gruntów, budynków lub budowli. Kluczowym etapem jest podanie sumy powierzchni gruntów oraz budynków lub ich części (a w przypadku budowli lub ich części – wartości określonej na podstawie aktualnych przepisów). To właśnie te wartości posłużą za podstawę opodatkowania. Warto pamiętać, że osoby fizyczne składające informację IN-1 nie muszą samodzielnie obliczać należności z tytułu podatku od nieruchomości – zajmuje się tym odpowiedni organ gminy.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje