czwartek, 15 lipca 2021 12:21

Jaki jest okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas nieokreślony?

Autor Artykuł sponsorowany
Jaki jest okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas nieokreślony?

Wypowiadając umowę o pracę, czy to ze strony pracownika, czy ze strony pracodawcy, musimy opierać się przede wszystkim na obowiązujących regulacjach prawnych. Wypowiedzenie umowy o pracę jest ściśle uregulowane w Kodeksie Pracy. Jaki jest okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia a Kodeks pracy

Okres wypowiedzenia został uregulowany w art. 36 Kodeksu pracy i jest uzależniony od okresu zatrudnienia danego pracownika. Zgodnie z powyższym, okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc przy zatrudnieniu powyżej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu co najmniej 3 lata.

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy

Pamiętajmy, że do okresu zatrudnienia wliczamy łączny okres zatrudnienia u danego pracodawcy, nie tylko na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Do czasu zatrudnienia u pracodawcy wliczamy również czas przebywania na zwolnieniach lekarskich, urlopy rodzicielskie np. urlop macierzyński czy urlop wychowawczy oraz urlop bezpłatny. Dodatkowo wliczamy też do niego okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nastąpiło przejęcie zakładu na podstawie art. 231 Kodeksu pracy bądź gdy obecny pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy. Szukasz wzoru umowy? Sprawdź darmowe wzory umów na https://www.inewi.pl.

Czy można zmienić okres wypowiedzenia?

Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłużenia okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. W takim przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, jego okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a gdy jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Okresy wypowiedzenia może również zostać skrócony. Dzieje się tak w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy, z innych powodów niedotyczących pracownika bądź gdy pracownik i pracodawca wyrażą na to obustronną zgodę.

Bieg wypowiedzenia – jak ustalić okres wypowiedzenia?

Jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, a więc wynosi 1 lub 3 miesiące, momentem rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przykładowo, jeżeli obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia i 30 czerwca złożymy wypowiedzenia, to ostatnim dniem naszej pracy będzie dzień 31 lipca.

Nieco inaczej jest gdy obowiązuje nas 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się odpowiednio w sobotę. Tydzień liczony jest jako kalendarzowy, a więc ma 7 dni. Przykładowo, złożyliśmy wypowiedzenie 10 czerwca (czwartek), więc okres wypowiedzenia rozpoczyna się 13 czerwca (niedziela), a kończy się 26 czerwca (sobota). Jeżeli interesujesz się czasem pracy, zwróć uwagę na poradnik Harmonogram czasu pracy - na co zwrócić uwagę?.

Jak wykazano powyżej, okres wypowiedzenia umowy o pracę nie jest szczególnie skomplikowany. Wypowiedzenie powinno być zawsze zgodne z prawem, a powinniśmy się opierać przede wszystkim na Kodeksie pracy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przepisy dopuszczają możliwość stosowania innych zapisów niż określone w Kodeksie pracy, jeżeli są one korzystniejsze dla pracownika.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje