poniedziałek, 8 lutego 2021 08:07

Jakie są etapy procesu Due Diligence?

Autor Artykuł sponsorowany
Jakie są etapy procesu Due Diligence?

Proces Due Diligence jest obowiązkowym elementem podczas przejęcia przedsiębiorstwa. Pozwala dokładnie przeanalizować spółkę, aby wykryć wszystkie nieprawidłowości jeszcze przed zamknięciem transakcji. Ze względu na dokładność oraz cenne informacje, które są dostarczane podczas tego procesu, jest on wykorzystywany również w innych przypadkach, aby odpowiednio dostosować działania przedsiębiorstwa.

Na początku badania ważna jest dokładna analiza sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów. Istotne jest, aby określić planowane inwestycje i inne działania, które ma zamiar podjąć spółka, aby łatwiej było oszacować przyszłe wydatki. Pozwoli to doradcom dokładniej skonstruować ofertę, która w jak największym stopniu będzie odpowiadać klientowi. Będzie to miało również wpływ na zaznajomienie się z projektami oraz działalnością spółki, co jest konieczne ze względu na indywidualne podejście do każdego przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdań ma na celu określenie wartości aktywów oraz ich zaangażowania w realizację projektów biznesowych, co pozwoli ocenić sytuację spółki. To samo tyczy się rachunku zysku i strat opublikowanego przez spółkę, co przełoży się na określenie kondycji spółki pod kątem analizy finansowej.

Kolejnym etapem jest określenie pozycji spółki na tle rynku. Jeżeli doradca ma do czynienia z bardzo specyficzną branżą, która charakteryzuje się jakimś istotnym elementem lub jest na tyle nowa, że wymaga odrębnego podejścia, konieczna może być konsultacja ze specjalistami branżowymi. Pozwoli to określić zakres prac oraz kroki, aby badania przebiegło możliwie jak najsprawniej i bez większych problemów. Przydatne przy określeniu pozycji na rynku mogą być raporty branżowe oraz raporty konkurencji co pomoże uzyskać pełniejszy obraz otoczenia.

Po umieszczeniu przedsiębiorstwa na tle rynku ważne jest przeprowadzenie wywiadów z zarządem oraz pracownikami firmy. Celem takich działań jest zbadania jak wygląda organizacja w firmie, jakie są kroki, które przedsiębiorstwo zamierza podjąć oraz czy istnieją jakieś problemy. Jest to rozszerzenie pierwszego etapu, który pomaga lepiej wczuć się doradcy w działalność firmy i uzyskać dokładniejsze spojrzenie niż jedynie tabele przedstawiające wyniki. Krok ten ma za zadanie odpowiedzieć również jakie są cele i potrzeby przedsiębiorstwa. Takie podejście behawioralne często sprawdza się lepiej, gdyż pokazuje rzeczy, które nie są brane pod uwagę przy publikowaniu raportów oraz pomaga lepiej dostosować strategię, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby zarządu.

Po zgromadzeniu informacji na każdej płaszczyźnie konieczna jest analiza zebranych informacji. To właśnie na tym etapie wychodzą nieprawidłowości (jeżeli jakieś są). Łatwiej jest wtedy zdiagnozować zagrożenia i ryzyka, które występują. Potencjalny inwestor dostaje wtedy informacje o czynnikach, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu zamierzonego celu. Łatwiej jest też wymienić przeszkody, które mogą się pojawić na jakich płaszczyznach, co pozwoli szybciej im zapobiec.

Ostatnim etapem jest przedstawienie wyników badania. Po całym procesie powinny one odpowiedzieć wszystkim zainteresowanym na pytania, które istniały nim zostało ono zlecone. Warto pamiętać, że jeszcze przed rozpoczęciem badania powinny zostać wskazane wrażliwe informacje, które nie powinny być brane pod uwagę przy analizie i publikowaniu wyników. Nie powinny jednak być to informacje kluczowe dla całego badania. W niektórych przypadkach takie informacje mogą skutkować osłabieniem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa np. poprzez upublicznienie planów strategicznych. Aby temu zapobiec, konieczne jest zawarcie umowy, która będzie bronić interes firmy przed ujawnieniem w przypadku nieudanej transakcji.

Due dilligence ma na celu dogłębne poznanie spółki. Nie jest jedynie dokładnym sprawdzeniem przedsiębiorstwa pod kątem finansowym i prawnym, ale również stosowane jest szersze podejście do zastanej sytuacji. Ze względu na rozwój rynku kapitałowego oraz zwiększenia liczby fuzji i przejęć na świecie, proces ten staje się coraz popularniejszy i bardziej doceniany zarówno przez kupujących, jak i sprzedających.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu due diligence oraz poprawną interpretacją wyników czuwają wyspecjalizowani doradcy transakcyjni, który wspierają przedsiębiorców w realizacji procesów fuzji i przejęć. Jedną z takich firm jest spółka CMT Advisory z Poznania.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje