wtorek, 28 stycznia 2020 23:33

Jakie zawody potrzebne będą na rynku pracy w Małopolsce? Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Autor Tomasz Stępień
Jakie zawody potrzebne będą na rynku pracy w Małopolsce? Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Na jakie zawody będzie największe zapotrzebowanie w Małopolsce?

Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach.

Prognoza na krajowym rynku pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy w Małopolsce

W województwie małopolskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 74 istotnych zawodów. Wśród nich: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 81 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystentka stomatologiczna, blacharz samochodowy, cukiernik, kowal, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, piekarz, przetwórca mięsa, technik farmaceutyczny, technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego.

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim:

 1. Automatyk
 2. Betoniarz-zbrojarz
 3. Cieśla
 4. Dekarz
 5. Drukarz fleksograficzny
 6. Drukarz offsetowy
 7. Elektromechanik
 8. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 9. Elektronik
 10. Elektryk
 11. Garbarz skór
 12. Kaletnik
 13. Kierowca mechanik
 14. Krawiec
 15. Kucharz
 16. Kuśnierz
 17. Magazynier-logistyk
 18. Mechanik pojazdów samochodowych
 19. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 20. Mechatronik
 21. Monter izolacji budowlanych
 22. Monter izolacji przemysłowych
 23. Monter konstrukcji budowlanych
 24. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 25. Monter stolarki budowlanej
 26. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 27. Murarz-tynkarz
 28. Obuwnik
 29. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 30. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 31. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 32. Operator obrabiarek skrawających
 33. Operator urządzeń przemysłu chemicznego
 34. Pracownik pomocniczy krawca
 35. Stolarz
 36. Ślusarz
 37. Tapicer
 38. Technik analityk
 39. Technik automatyk
 40. Technik budownictwa
 41. Technik budowy dróg
 42. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 43. Technik eksploatacji portów i terminali
 44. Technik elektronik
 45. Technik elektryk
 46. Technik energetyk
 47. Technik garbarz
 48. Technik geodeta
 49. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 50. Technik informatyk
 51. Technik inżynierii sanitarnej
 52. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 53. Technik logistyk
 54. Technik mechanik
 55. Technik mechatronik
 56. Technik obuwnik
 57. Technik ochrony środowiska
 58. Technik organizacji turystyki
 59. Technik pojazdów samochodowych
 60. Technik procesów drukowania
 61. Technik programista
 62. Technik przemysłu mody
 63. Technik renowacji elementów architektury
 64. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 65. Technik spawalnictwa
 66. Technik spedytor
 67. Technik technologii chemicznej
 68. Technik technologii drewna
 69. Technik technologii wyrobów skórzanych
 70. Technik teleinformatyk
 71. Technik tyfloinformatyk
 72. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 73. Technik włókiennik
 74. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim:

 1. Asystentka stomatologiczna
 2. Blacharz
 3. Blacharz samochodowy
 4. Cukiernik
 5. Górnik eksploatacji podziemnej
 6. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 7. Higienistka stomatologiczna
 8. Kamieniarz
 9. Kelner
 10. Koszykarz-plecionkarz
 11. Kowal
 12. Lakiernik samochodowy
 13. Mechanik motocyklowy
 14. Mechanik pojazdów kolejowych
 15. Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
 16. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 17. Modelarz odlewniczy
 18. Monter nawierzchni kolejowej
 19. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 20. Monter systemów rurociągowych
 21. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 22. Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
 23. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 24. Operator procesów introligatorskich
 25. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 26. Opiekun medyczny
 27. Ortoptystka
 28. Piekarz
 29. Pracownik pomocniczy gastronomii
 30. Pracownik pomocniczy mechanika
 31. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 32. Pracownik pomocniczy stolarza
 33. Pracownik pomocniczy ślusarza
 34. Protetyk słuchu
 35. Przetwórca mięsa
 36. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 37. Rolnik
 38. Technik agrobiznesu
 39. Technik architektury krajobrazu
 40. Technik budownictwa kolejowego
 41. Technik dentystyczny
 42. Technik ekonomista
 43. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 44. Technik elektroniki i informatyki medycznej
 45. Technik elektroradiolog
 46. Technik farmaceutyczny
 47. Technik fotografii i multimediów
 48. Technik gazownictwa
 49. Technik geolog
 50. Technik górnictwa odkrywkowego
 51. Technik górnictwa podziemnego
 52. Technik hodowca koni
 53. Technik hotelarstwa
 54. Technik leśnik
 55. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 56. Technik masażysta
 57. Technik mechanik lotniczy
 58. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 59. Technik odlewnik
 60. Technik ogrodnik
 61. Technik ortopeda
 62. Technik papiernictwa
 63. Technik procesów introligatorskich
 64. Technik przemysłu metalurgicznego
 65. Technik rachunkowości
 66. Technik reklamy
 67. Technik rolnik
 68. Technik sterylizacji medycznej
 69. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 70. Technik pojazdów kolejowych
 71. Technik technologii żywności
 72. Technik telekomunikacji
 73. Technik transportu drogowego
 74. Technik transportu kolejowego
 75. Technik turystyki na obszarach wiejskich
 76. Technik usług kelnerskich
 77. Technik weterynarii
 78. Technik wiertnik
 79. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 80. Terapeuta zajęciowy
 81. Zdobnik ceramiki

Prognozy dla innych wybranych województwa:

 • W województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 71 istotnych zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Wśród nich: górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, technik geolog, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik technologii żywności. Wśród zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu (na Dolnym Śląsku jest ich 92) są m.in.: kamieniarz, kucharz, stolarz, zdobnik ceramiki, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik przeróbki kopalin stałych.
 • W województwie kujawsko-pomorskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 71 istotnych zawodów, a wśród nich: cukiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik analityk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 72 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: monter budownictwa wodnego, monter jachtów i łodzi, przetwórca ryb, technik organizacji turystyki, technik procesów drukowania, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, zdobnik ceramiki.
 • W województwie lubelskim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 88 istotnych zawodów. Na liście znajduje się m.in.: magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik agrobiznesu, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik rolnik, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wśród 67 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu, należy wymienić takie jak m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu, pszczelarz, terapeuta zajęciowy, technik organizacji turystyki, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik pszczelarz.
 • W województwie mazowieckim prognoza zawiera alfabetyczny wykaz 89 istotnych zawodów. Wśród nich: betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. Wśród 64 zawodów o umiarkowanym zapotrzebowaniu są m.in.: asystent osoby niepełnosprawnej, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technik ogrodnik, technik papiernictwa, technik rolnik.

Dodatkowe informacje – czym jest prognoza?

Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo publikuje w formie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pierwszy z takich dokumentów został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski w ubiegłym roku. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

Procedury przetwarzania danych opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych pozwalają na wykorzystanie w sposób kompleksowy ogółu czynników wpływających na kształtowanie się podaży i popytu na pracę w perspektywie długofalowej. Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres 5 lat, przy uwzględnieniu różnych dostępnych źródeł danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, w przekroju branżowym.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020.

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów.

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji, co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewni stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Będą one miały pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa do zakończenia kształcenia w tym zawodzie, przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.

info: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej, fot: unsplash

Małopolska - najnowsze informacje