środa, 6 marca 2024 14:00

Jarosław Szlachetka. Jako burmistrz jestem bliżej mieszkańców.

Autor Artykuł sponsorowany
Jarosław Szlachetka. Jako burmistrz jestem bliżej mieszkańców.

Panie burmistrzu, ostatnie pięć lat dla Myślenic to czas intensywnego rozwoju, ale też dużych wyzwań stojących przed samorządem. Pandemia i napływający do Myślenic uchodźcy, ale też niezapomniane obchody jubileuszu 680-lecia miasta i szereg emocjonujących wydarzeń, w tym rywalizacja w muaythai i kickboxing na Hali widowiskowo-sportowej w ramach III Igrzysk Europejskich. W gminie i mieście, w których wciąż przybywa mieszkańców, wielkim wyzwaniem jest edukacja. Pięć lat temu, startując w wyborach na burmistrza przedstawił pan swój „Plan dla Myślenic”. Obiecał pan m.in., że Szkoła Podstawowa nr 1 wróci na mapę miasta. To udało się zrealizować już w 2019 roku. Co jeszcze zmieniło się w jakości myślenickiej edukacji?

Jarosław Szlachetka: Na jakość edukacji wpływa wiele działań zmierzających do poszukiwania bez przerwy najlepszych rozwiązań. Rozpocząłem je od napraw wieloletnich zaniedbań we wszystkich szkołach i przedszkolach m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia ich w niezbędny sprzęt (1 531 833,19 zł). Następnie przyszedł czas na większe remonty dachów, kotłowni, ogrodzeń czy też długo wyczekiwanych wręcz wymarzonych inwestycji, wdrażanie programów edukacyjnych oraz reorganizację pracy poszczególnych placówek. I tak po zaledwie 5 latach działalności mogę pochwalić się przekazaniem rekordowych środków na: 14 inwestycji w szkołach i przedszkolach (26 741 080,73 zł), wybudowanie sali gimnastycznej i placu zabaw w Drogini, przedszkola w Jaworniku, budowę stołówki przy ZPO w Jasienicy, termomodernizację szkół podstawowych w Porębie, Zasani, Drogini, Bęczarce i Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach (8 300 000,00 zł). W celu rozwoju kompetencji kluczowych i społecznych uczniów realizowane były programy edukacyjne m.in. „Laboratoria Przyszłości”, „Aktywna Tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet edukacyjny”, realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, „Poznaj Polskę”, „Odkrywam Małopolskę”, profilaktyczne oraz sportowe np. „Umiem Pływać”, „Jeżdżę z głową”, „Szkolny Klub Sportowy”, „Już Pływam”, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na kwotę 9 161 310,20 zł. Natomiast projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń” zapewnił rozwój umiejętności uczniów oraz nauczycieli. Zadbałem również o wyposażenie kuchni przedszkolnych, szkolnych w nowoczesny sprzęt, więc przedszkolaki i uczniowie mają zapewnione bardzo dobre posiłki. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, wydłużyłem czas pracy wszystkich przedszkoli i świetlic szkolnych do godziny 17:00. Jednocześnie utworzyłem 9 dodatkowych grup tj.200 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, stwarzając możliwość przyjęcia do placówek wszystkie chętne dzieci w wieku 2,5 - 6 lat mieszkające na terenie Gminy Myślenice. Inwestowanie w kształcenie dzieci i młodzieży dla mnie jest szczególnie istotne, bo staje się szansą na lepszą przyszłość młodego człowieka. Dlatego z pełną odpowiedzialnością dbam o rozwój edukacji i systematyczne podnoszenie jej jakości.

Dla mieszkańców gminy położonej w odległości ponad 30 kilometrów od Krakowa kluczowa jest dobra komunikacja. To z jednej strony łatwy dojazd do Myślenic z miejscowości, które ją otaczają, z drugiej dojazd do szkoły czy pracy w stolicy województwa. To spore wyzwanie, bo komunikacja musi być wygodna i bezpieczna, a drogi, po których przejeżdża, również tranzytem, tysiące samochodów, nie mogą stwarzać zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Nie mogą dzielić miejscowości, a łączyć gminę i jej mieszkańców ze szkołami, instytucjami samorządowymi i miejscami pracy.

Jarosław Szlachetka: Szczególnie ważny dla mieszkańców jest temat połączenia kolejowego z Krakowem – zamierzam, tak jak do tej pory, aktywnie kontynuować działania zmierzające do realizacji tej inwestycji, która przede wszystkim stworzy dodatkową możliwość szybkiego, bezpiecznego i wygodnego dojazdu do Krakowa. W kończącej się kadencji udało nam się usprawnić transport zbiorowy poprzez przywrócenie regularnych połączeń autobusowych na linii Myślenice-Kraków. To dla nas wielka rzecz biorąc pod uwagę skalę problemu, który swój początek miał w roku 2013, kiedy spółka PKS Myślenice ogłosiła upadłość, w związku z czym kursy na trasie Myślenice-Kraków zniknęły. Obecnie, po analizie oczekiwań podróżujących, nowoczesne, komfortowe, klimatyzowane autobusy kursują niemal 150 razy tygodniowo, zapewniając pasażerom wysoki standard podróży. Komunikacja rozwinęła się także w samych Myślenicach. Uruchomiliśmy linię miejską, z której chętnie korzystają mieszkańcy dojeżdżający do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia. Z budżetu gminy dotowane są także linie podmiejskie zapewniające połączenia mieszańcom Chełmu, Krzyszkowic, Zasani, Buliny, Osieczan, Trzemeśni i Łęk. Współfinansujemy także linie aglomeracyjne. Dla komfortu podróżujących dbamy o montaż dodatkowych wiat przystankowych oraz o przekaz szczegółowych informacji dotyczących rozkładu jazdy. Niezaprzeczalnym usprawnieniem dla wszystkich uczestników ruchu będzie realizacja inwestycji na Zakopiance. Rozpoczynają się prace związane z przebudową węzłów na skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza w Myślenicach oraz tzw. „tunelu” w Krzyszkowicach. Z kolei dla węzła w Jaworniku wydaliśmy decyzję środowiskową, więc czekamy już tylko na decyzję ZRID i ogłoszenie przetargu, gdyż dzięki wcześniej wykonanej pracy udało nam się zapewnić finansowanie również tej inwestycji. W moich planach wyborczych na przyszłą kadencję znajduje się m.in. wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta poprzez budowę północnej obwodnicy Myślenic, budowa węzła w Jaworniku, Głogoczowie i Bęczarce oraz miejsca postojowe w gminie, w tym budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Traugutta.

Swoją kampanię w tym roku rozpoczął pan z hasłem: „Wiarygodność, Uczciwość, Działanie”. To pomoc dla seniorów, żłobki i przedszkola dla dzieci i rodziców, ciekawa oferta kulturalna, dostępna dla wszystkich infrastruktura sportowa. Dużo się zmieniło, ale wciąż są zadania, które oczekują na realizację. Czego oczekują mieszkańcy, aby ich miasto i gmina stały się jeszcze bardziej przyjazne i otwarte dla każdego?

Jarosław Szlachetka: Niezmiennie, najważniejsze dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice są tematy związane z polityką społeczną i rodzinną, infrastrukturą oraz bezpieczeństwem. Często spotykam się z mieszkańcami, rozmawiam oraz pytam o ich potrzeby. I dokładnie te działania, które stanowią odpowiedź na ich postulaty, są dla mnie priorytetem od samego początku kadencji. Nie da się ukryć, że zmiany przez te lata zaszły w wielu sferach: wyremontowanych zostało wiele dróg i szkół, poszerzona została baza miejsc do rekreacji, rozbudowano istniejące obiekty (np. krytą pływalnie, skatepark w Myślenicach), uruchomiony został Dzienny Dom „Senior+”.
W kolejnych latach chciałbym zrealizować zadania, które będą spełniać oczekiwania mieszkańców, m.in. budowę kolejnych sal gimnastycznych oraz boisk przy szkołach podstawowych na terenie gminy, budowę ścieżek rowerowych. W planach mam również stworzenie nowego miejsca rekreacyjnego Zarabie 2.0, w którym znajdzie się wodny plac zabaw, zmodernizowany zostanie basen letni, powstanie tężnia solankowa, nowoczesne place zabaw na Dolnym i Górnym Jazie oraz nowe sanitariaty. Realizacja tego projektu, oprócz walorów rekreacyjnych i zdrowotnych dla mieszkańców, niewątpliwie podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.

Po czterech latach bycia posłem zdecydował się pan w 2018 roku zostać burmistrzem swojego miasta. Czy nie żałuje pan tej decyzji? Jakie zadania stawia pan przed sobą na kolejne cztery lata? Co jest takim „planem minimum” i jak wysoko stawia pan sobie poprzeczkę, gdy chodzi o dobrą zmianę w Myślenicach?

Jarosław Szlachetka: Zawsze byłem aktywnym społecznie działaczem, bardzo chciałem mieć wpływ na rozwój moich ukochanych Myślenic. Będąc posłem zabiegałem o lokalne sprawy, ale jako burmistrz jestem bliżej spraw mieszkańców, z którymi spotykam się, rozmawiam i rozwiązuje ich problemy. Dzień zaprzysiężenia na Burmistrza wspominam z ogromnym sentymentem. Radość z pełnienia tej funkcji nie minęła, a wręcz przeciwnie – chciałbym kontynuować swoją służbę, jaką jest dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Myślenice oraz poprawa życia ich mieszkańców. Zakończyć projekty, które zainicjowałem, np. Kolej do Myślenic, poprawę bezpieczeństwa na Zakopiance, modernizację stadionu KS Dalin czy oczyszczalni ścieków. Przez pięć lat ciężko pracowałem aby cała Gmina Myślenice była miejscem dobrym do życia dla mieszkańców. Dzisiaj tak jest! Więc proszę Państwa o zaufanie i poparcie mojej kandydatury w wyborach na Burmistrza oraz głosy na kandydatów do Rady Miejskiej z KKW Jarosława Szlachetki. Wśród moich kandydatów znajdziecie Państwo osoby bezpartyjne, społeczników, lokalnych liderów i sprawdzonych samorządowców, którzy razem ze mną chcą pracować dla Myślenic.

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka