wtorek, 10 września 2019 10:07

Kalwaria Zebrzydowska chce dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Autor Anna Piątkowska-Borek
Kalwaria Zebrzydowska chce dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Mieszkańcom gminy Kalwaria Zebrzydowska udostępniono ankietę, na podstawie której oszacowane zostanie, ile osób planuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak podkreślają urzędnicy, ankieta jest wstępnym dokumentem, dzięki któremu możliwe będzie zdobycie informacji, ile osób zamierza wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków i jest zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji. Dokumentem wiążącym będzie dopiero umowa między gminą a właścicielem nieruchomości.

– Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania ilości osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji kierowanego do instytucji dofinansowujących. Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – informują urzędnicy.

Kto będzie mógł ewentualnie starać się o dofinansowanie?

Na współfinansowanie inwestycji będą mogli liczyć jedynie właściciele posesji znajdujących się na terenach, gdzie nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, nie można podłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a także w przyszłości nie planuje się sporządzenia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej.

Zainteresowane osoby mogą wypełnić ankietę i złożyć ją na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Mickiewicza 7, parter, pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 roku.

– Decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja technicznych możliwości montażu oczyszczalni – przypomina UM Kalwaria Zebrzydowska.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje