środa, 18 grudnia 2019 16:58

Kalwaria Zebrzydowska: Klub Seniora już otwarty

Autor Anna Piątkowska-Borek
Kalwaria Zebrzydowska: Klub Seniora już otwarty

W ramach programu Senior+ z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu z programu wieloletniego „Senior+” w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało nowe miejsce spotkań i aktywizacji osób po 60. roku życia.

Wsparcie w Klubie Senior plus  w 2020 roku otrzyma 30 osób w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pobyt w placówce będzie bezpłatny, umożliwi uczestnikom udział w różnorodnych zajęciach. Prowadzone będą różnorodne treningi umiejętności jak np. plastycznych, muzycznych, kulinarnych, rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługę komputera, telefonu komórkowego itp. Rekrutacja seniorów rozpocznie się po 31 grudnia 2019 roku.

Dziś dokonano uroczystego otwarcia placówki, w której udział wzięli między innymi Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Poseł RP Filip Kaczyński, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, inicjator powstania placówki Zbigniew Kochan i Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Rośnie zainteresowanie zarówno samorządów, jak i uczestników zajęć realizowanych w ramach programu rządowego „Senior+”. Cieszę się, że w Kalwarii Zebrzydowskiej powstała inicjatywa skierowana dla seniorów, którzy chcą w aktywnej formie spędzać czas i spotykać się. To bardzo dobry kierunek. Niech to będzie takie miejsce, które będzie tętniło życiem – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Warto zaznaczyć, że w 2015 r. w Małopolsce funkcjonowało 8 placówek oferujących 73 miejsca, w 2019 r. placówek realizujących program „Senior+” (prowadzących zajęcia lub będących w trakcie ich tworzenia) jest 75, a liczba miejsc wynosi 1.917.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeprowadziła remont i przebudowę budynku przy ul. Partyzantów 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, celem utworzenia Klubu Senior Plus.

Zakres wykonywanych robót obejmował między innymi: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty wewnętrzne wykończeniowe, termomodernizację i elewację budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne i elektryczne, wyposażenie w niezbędny sprzęt, zakup mebli.

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-Budowlany Grażyna Barzycka ze Stryszawy. Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku wykonał Mateusz Pająk. Całkowita wartość utworzenia Klubu Senior Plus wyniosła 362 tys. zł

Klub zapewniać będzie co najmniej 20-godzinną opiekę dla seniorów w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Rekrutacja seniorów rozpocznie się po 31 grudnia 2019 roku.

Źródło: UM Kalwaria Zebrzydowska

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka