czwartek, 14 stycznia 2021 13:59

Kęty. Kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy

Autor Wiktoria Mitura
Kęty. Kierowcy mogą już korzystać z nowej obwodnicy

Dzisiaj oddano do użytku pierwszy etap północno- zachodniej obwodnicy Kęt obejmujący odcinek od ronda na ul. Mickiewicza do ul. Staszica.

Kierowcy muszą uważać! Zmieniono organizację ruchu. Obwodnica stała się drogą z pierwszeństwem przejazdu, a więc kierowcy wyjeżdżający z ul. Staszica i ul. Zacisze muszą ustąpić pierwszeństwa.

7 grudnia odbyło się odebranie robót pn. „Budowa drogi gminnej obwodnicy zachodniej Kęt – etap II, odcinek północno- zachodni”.

Prace, które zostały przeprowadzone podczas budowy obwodnicy:

  • wycinkę drzew i prace rozbiórkowe,
  • przebudowę kolidujących sieci wodociągowej i sanitarnej własności MZWIK Sp. z o.o. i Refresco Poland Sp. z o.o., sieci teletechnicznej własności Orange Polska S.A. i Beskid Media Sp. z o.o., sieci gazowej własności Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i sieci elektroenergetycznej własności Tauron Dystrybucja S.A.,
  • budowę odcinka obwodnicy klasy Z od ul. Staszica do ul. Mickiewicza, w tym budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 7m z pełną konstrukcją, lewostronnego (kierunek od ul. Staszica do ul. Mickiewicza) ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5m z betonowej kostki brukowej bezfazowej, prawostronnego chodnika szer. 2m z betonowej kostki brukowej, zjazdów do nieruchomości, prawostronnej zatoki autobusowej, 2 skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi ul. Staszica i ul. Zacisze oraz wykonanie włączenia do ronda na DW 948,
  • budowę odwodnienia obwodnicy poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowy „Klasztorny”,
  • budowę prawostronnego oświetlenia obwodnicy,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

info i foto: UG Kęty

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje

Rozrywka