środa, 14 grudnia 2022 13:35

KGW w Osieczanach z nagrodą! Podsumowano tegoroczną edycję Małopolska Lokalnie w powiecie myślenickim

Autor Marzena Gitler
KGW w Osieczanach z nagrodą! Podsumowano tegoroczną edycję Małopolska Lokalnie w powiecie myślenickim

W poniedziałek, 12 grudnia w starostwie myślenickim podsumowano tegoroczną edycję konkursu Małopolska Lokalnie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu myślenickiego.

Przybyłych gości powitali: gospodarz spotkania Józef Tomal - Starosta Myślenicki oraz Dorota Kobylec koordynator projektu Małopolska Lokalnie z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.

W ramach programu Małopolska Lokalnie - edycja 2022, zrealizowano 89 inicjatyw, z czego 12 na terenie powiatu myślenickiego. Dzięki przyznanym grantom organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz lokalnych społeczności.

Za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w tegorocznej edycji programu Małopolska Lokalnie kapituła konkursu uznała projekt: „Pół Wieku Zatopionej Parafii”, którego realizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach. W ramach projektu powstał film dokumentalny o historii Drogini. Film opowiada dzieje mieszkańców Drogini, którzy musieli wyprowadzić się ze swoich domów, aby w ich miejscu mógł powstać Zalew Dobczycki. Dokument pokazuje ich zmagania z nową sytuacją na tle historii parafii, której byli członkami.

Powiat Myślenicki był partnerem projektu Małopolska Lokalnie i sfinansował nagrody: Statuetkę Małopolskiego FIOłka Publiczności i statuetkę FIOłek Specjalny.

Gratulacje i dyplomy za zrealizowane projekty odebrały:

 • Dobczyckie mamy za projekt: „Integracja przez taniec i gimnastykę”,
 • Teatr pod Zamkiem w Dobczycach za projekt: „Doposażenie Teatru pod Zamkiem w Dobczycach”,
 • Stowarzyszenie Literackie Tilia za projekt „Tilia - drzewo wierne”,
 • Klub Dylematy Mamy i Taty za projekt: „Jak gotować dla dzieci w żłobkach i przedszkolach?”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach za projekt: „Pół Wieku Zatopionej Parafii”,
 • Fundacja Owocna za projekt: „Po owocach ją poznacie. Rozwój Fundacji Owocna poprzez profesjonalizację, edukację i promocję”,
 • Fundacja Radosna za projekt: „Fundacja Radosna tworzy Strategię działania na 3 lata”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiuza projekt: „Doposażenie zaplecza kuchennego - poprawa możliwości i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu”,
 • Stowarzyszenie Osiedle Fatimskie za projekt: „Wiedząc JAK - możemy więcej”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Krzczonów za projekt: „Podarujmy uśmiech…”,
 • Stowarzyszenie Strefa Seniora za projekt: „Senioralia w Tokarni czas zacząć...”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce "Za Horyzontem" za projekt: „Tradycja i kultura górali kliszczackich pisana smakiem i strojem”.

inf. i fot. Fb. Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki

Myślenice - najnowsze informacje