wtorek, 10 grudnia 2019 10:27

Kiedy baza LPR w Kokotowie?

Autor Marzena Gitler
Kiedy baza LPR w Kokotowie?

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dziś oficjalnie otrzymało działke pod budowę nowej siedziby. Prawie 2 hektary w Kokotowie przekazały w darowiźnie władze Wieliczki.

Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wzieli w niej udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta wielicki Henryk Gawor, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski oraz dyrektor Regionalny Regionu Południowego LPR Marek Maślanka.Obecna baza LPR mieści się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Potrzeba rozbudowy tego portu spowodowała, że LPR zaczęło szukać nowej lokalizacji. Taką znaleziono w Wieliczce. W wyniku prac przedstawicieli Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Gminy Wieliczka wytypowano – położone w Kokotowie – nieruchomości Gminy Wieliczka o łącznej powierzchni 1,9683 ha, mogące stanowić teren pod nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 23 lipca 2019 r. zawarto umowę, na mocy której Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka (w drodze zamiany) prawo własności tych nieruchomości.

Kolejnym krokiem, który umożliwi zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, jest przeniesienie praw do wskazanej nieruchomości na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym celu 3 października 2019 roku Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie,  w oparciu o które Starosta Wielicki (działający jako reprezentant Skarbu Państwa), przekazał w drodze darowizny na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości nabyte wcześniej przez Skarb Państwa.


– Działania te umożliwią Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu budowę, a następnie przeniesienie działalności do nowej bazy śmigłowcowej, która będzie służyła Małopolanom. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w zrealizowanie tego przedsięwzięcia i wspólnie przygotowywali najkorzystniejsze rozwiązanie formalne. Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu życzę, aby nową inwestycję udało się jak najszybciej zrealizować. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, jak strategiczna jest rola LPR-u w systemie ratownictwa medycznego – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Najważniejsze jest to, że w procesie tym nie ma próżni. Pomoc będzie cały czas w zasięgu Małopolan, pogotowie będzie działać. Dziękuję za zaangażowanie Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko, Panu Wojewodzie i Panu Staroście – mówił dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski.

Kiedy powstanie nowa baza LPR?

Otymistyczna wersja zakłada, że nowa siedziba w LPR w Kokotowie powstanie za półtora roku. Obecnie kończony jest projekt budowlany obiektu, potem ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę. Budowę bazy w całości sfinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Koszt inwestycji wyniesie 10 mln zł.

- Mamy zapewnienie MON-u o sfinansowaniu całości budowy tej bazy. Za kilka dni podpiszemy porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Na jego mocy MON uruchomi środki na rzecz LPR - wyjaśnił dyrektor Regionalny Regionu Południowego LPR Marek Maślanka.

inf. i foto: MUW w Krakowie

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje