środa, 25 listopada 2020 14:54

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Jest decyzja MEN

Autor Aleksandra Tokarz
Kiedy dzieci wrócą do szkół? Jest decyzja MEN

Nauka zdalna obowiązywała do tego pory do 29 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, szkoły, do stacjonarnego funkcjonowania, powrócą 3 stycznia 2021 roku. Są jednak wyjątki.

-Stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poinformował resort edukacji. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O jakie wyjątki chodzi? Od 30 listopada prowadzone w szkołach będą mogły być zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia. Zachowane będą musiały być ograniczenia, zakazy i nakazy przeciwepidemiczne.

-Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego - poinformowano.

Jak informuje MEN, możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy .

-Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika - poinformowano.

fot. ilustracyjne

Małopolska - najnowsze informacje