poniedziałek, 21 marca 2022 12:46

Kolejne inwestycje w myślenickim szpitalu. Będzie nowoczesna interna i neurologia

Autor Marzena Gitler
Kolejne inwestycje w myślenickim szpitalu. Będzie nowoczesna interna i neurologia

W Starostwie Powiatowym w Myślenicach podpisano umowę z wykonawcą przebudowy i modernizacji kolejnych oddziałów miejscowego szpitala. W placówce powstanie nowoczesny Oddział Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Wykonawcą przebudowy i modernizacji szpitala została wyłoniona w przetargu Podhalańska Grupa Budowlana Robex - Bud.

W podpisaniu umowy na modernizację Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach uczestniczyli: starosta Józef Tomal, wicestarosta Rafał Kudas, dyrektor SPZOZ w Myślenicach Adam Styczeń, ordynator Oddziału Wewnętrznego wraz z Intensywną Opieką Kardiologiczną lekarz Adam Kusiak, oraz Robert Potoczak – właściciel Podhalańskiej Grupy Budowlanej „Robex – Bud”.

- Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, to kolejna duża inwestycja realizowana przez nasz powiat na przestrzeni ostatnich lat. Od 2009 roku systematycznie remontujemy i modernizujemy nasz szpital w celu poprawy standardów leczenia oraz komfortu obsługi pacjentów. Kolejne zmodernizowane i oddane do użytku oddziały są na to doskonałym przykładem. Mam nadzieję, że już w styczniu 2023 roku będziemy się cieszyć nowym oddziałem, który będzie leczył pacjentów w warunkach europejskich – mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

W myślenickim szpitalu w ramach modernizacji Oddziału Wewnętrznego zostanie wymieniona wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja elektryczna i instalacja gazów medycznych. W ramach oddziału powstanie również sala opieki kardiologicznej.
- Nowoczesna sala nadzoru kariologii oraz sale – z których każda będzie wyposażona w węzeł sanitarny to zarówno marzenie całego personelu jak i pacjentów.  Na oddziale powstaną także sale ze śluzami izolacyjnymi, umożliwiające leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi– mówił Adam Styczeń – Dyrektor SPZOZ w Myślenicach.

Przebudowa spowoduje sporo utrudnień dla pacjentów i personelu. - Modernizacja naszego oddziału to także wyzwanie logistyczne. Na przełomie marca i kwietnia br. chcemy przenieść oddział neurologiczny do innej części szpitala, aby zachować ciągłość realizowanych świadczeń i usług w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów – poinformował Adam Styczeń.

Wartość prac wykonanych w ramach przebudowy, rozbudowy i modernizacji Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ w Myślenicach to blisko 7 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana przede wszystkim dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego na ten cel Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie w wysokości 6.2 mln zł. Pozostała kwota w wysokości blisko 700 tys. zł zostanie pokryta ze środków budżetu powiatu.

- Ta modernizacja jest konieczną, o czym świadczą liczby hospitalizowanych pacjentów. Chcemy leczyć pacjentów naszego szpitala w warunkach na poziomie europejskim. Zaraz po Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jesteśmy jedną z niewielu placówek, w której na przestrzeni kliku lat, zmodernizowano większość oddziałów szpitalnych – przypomniał wicestarosta Rafał Kudas.

Tylko w ostatnich trzech latach, w myślenickim szpitalu hospitalizowanych było ponad 32 tysiące pacjentów, w tym 4 500 pacjentów na oddziale wewnętrznym.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej to kolejny projekt z dofinansowaniem realizowany z myślenickim szpitalu. Wcześniej, dzięki środkom z Unii Europejskiej, przebudowano, rozbudowano i zmodernizowano pomieszczenia i zakupiono nowe wyposażenie i aparaturę medyczną dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz w 2019 roku Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddział Zakaźny.  

Z kolei za zaprojektowanie i przebudowę oraz modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Myślenicach w 2021 roku szpital zdobył tytuł „Obiekt XXV - lecia” w konkursie „Modernizacja Roku 2018” w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna.  

fot. SP ZOZ w Myślenicach

Myślenice - najnowsze informacje