wtorek, 5 marca 2024 12:16

Kolejne osoby odznaczone Tytułem Honorowy Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego

Autor Artykuł sponsorowany
Kolejne osoby odznaczone Tytułem Honorowy Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego

Podczas LXIX sesji Rady Powiatu Myślenickiego wręczono Medale i Akty Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”. Tytuł ten jest przyznawany przez Radę Powiatu Myślenickiego i jest wyrazem szczególnego uznania i wyróżnienia za wybitne zasługi dla rozwoju Powiatu Myślenickiego i rozsławienia jego imienia.

W 2023 r. Rada Powiatu Myślenickiego nadała Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panom Janowi Koczwarze, Ignatowi Timarowi oraz pośmiertnie śp. Dr Waldemarowi Dutkiewiczowi.

Pan Jan Koczwara, otrzymał zaszczytne wyróżnienie za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej, wkład w dokumentowanie lokalnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i artystycznych, upowszechnianie i ochronę kultury regionalnej oraz promowanie Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury i sztuki.


- Osobiście cieszę się, że na mój wniosek, z poparciem 50 mieszkańców Powiatu Myślenickiego mogliśmy nagrodzić także Pana Koczwarę. Jan Koczwara to ikona - artysta, pasjonat, kolekcjoner i baczny dokumentalista. Jest obecny w myślenickiej kulturze od 63 lat i na trwałe wpisał się w krajobraz artystyczny i kulturalny Myślenic i całego powiatu myślenickiego. Ktokolwiek miał styczność z lokalną kulturą doskonale wie, ile Myślenice i powiat myślenicki zawdzięczają Jego ogromnej społecznej pracy – mówi Starosta Myślenicki Józef Tomal.

Drugim wyróżnionym tym tytułem został Pan Ignat Timar Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie. Tytuł przyznano w uznaniu wybitnych zasług na rzecz promocji Powiatu Myślenickiego oraz zaangażowania we współpracę partnerską pomiędzy Okręgiem Bistrita-Năsăud (Rumunia) i Powiatem Myślenickim. Ignat Timar w sposób istotny przyczynił się m.in. do zawarcia umów o współpracy partnerskiej miasta Beclean ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” i Gminą Siepraw, miasta Budesti z Gminą Pcim oraz okręgu Bistrita-Năsăud z Powiatem Myślenickim.

Pośmiertnie tytuł nadano także śp. dr Waldemarowi Dutkiewiczowi w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych, wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz promocję Powiatu Myślenickiego. Przez cały okres swojej pracy w tutejszym szpitalu odznaczał się ofiarnością i poświęceniem. Nie szczędził własnego czasu ani bogatej wiedzy lekarskiej dla dobra pacjentów. Był nauczycielem i wzorem dla kolejnych pokoleń chirurgów. Młodzi chirurdzy bardzo cenili sobie współpracę z doktorem Waldemarem Dutkiewiczem, gdyż wiedzieli, że zobaczą w praktyce wielką chirurgię. W Jego dorobku zawodowym pozostało wiele wybitnych osiągnięć lekarskich. W okresie pracy w myślenickim szpitalu  przeprowadzono trzy operacje na otwartym sercu, z czego dwie przeprowadził doktor Waldemar Dutkiewicz. Był ciepłym, spokojnym człowiekiem ogromnej kultury osobistej, wspaniałym kolegą, cenionym przez pacjentów i przełożonych.

Foto: Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka