piątek, 1 listopada 2019 13:51

Kolejni Honorowi Obywatele Powiatu Tarnowskiego

Autor Marzena Gitler
Kolejni Honorowi Obywatele Powiatu Tarnowskiego

Przez aklamację radni Powiatu Tarnowskiego na ostatniej sesji rady powiatu przyjęli uchwały nadające tytuły Honorowych Obywateli Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi i pośmiertnie Wiesławowi Wodzie. Inicjatorem nadania tytułu Michałowi Wojtkiewiczowi był starosta tarnowski Roman Łucarz, zaś śp. Wiesławowi Wodzie - klub radnych PSL w Radzie Powiatu.

W podsumowaniu wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego Michałowi Wojtkiewiczowi czytamy: „Pan Michał Wojtkiewicz jest osobą szczególnie zasłużoną dla społeczności Powiatu Tarnowskiego. Dał się poznać jako kompetentny samorządowiec, który w okresie transformacji ustrojowo-politycznej w państwie polskim, jako Burmistrz Tuchowa, skutecznie zarządzał gminą i miastem. Od 1999 do 2005 roku pełnił funkcję Starosty Tarnowskiego, budując administrację samorządową w powiecie oraz realizując szereg inwestycji niezwykle istotnych dla tworzenia infrastruktury powiatowej oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. Od września 2005 roku do chwili obecnej sprawuje mandat Posła na Sejm RP z okręgu tarnowskiego. Czterokrotnie mieszkańcy Ziemi Tarnowskiej obdarzali Pana Michała Wojtkiewicza swoim zaufaniem, doceniając jego działalność w Parlamencie Polskim. Jako Poseł Pan Michał Wojtkiewicz jest powszechnie znany ze starań o rozwój Powiatu Tarnowskiego oraz pozyskiwanie funduszy rządowych i unijnych dla regionu. Pan Michał Wojtkiewicz jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na odznaczenie go tytułem Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego”.

W podsumowaniu wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego śp. Wiesławowi Wodzie czytamy: „Śp. Pan Wiesław Woda jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na odznaczenie go tytułem Honorowego Obywatela Powiatu Tarnowskiego. Jako Wojewoda Tarnowski pozostawił trwałe ślady swojej działalności w regionie tarnowskim. Był wybitnym działaczem ruchu ludowego. Przez całe swoje życie pracował na rzecz rozwoju polskiej wsi, w tym także reprezentując postulaty polskich rolników jako Poseł na Sejm RP. Funkcję Posła na Sejm RP społeczeństwo Ziemi Tarnowskiej powierzało mu czterokrotnie, obdarzając tym samym Pana Wiesława Wodę swoim zaufaniem i doceniając jego pracę i działalność społeczną. 10 kwietnia 2010 roku zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, pełniąc służbę publiczną, będąc w gronie osób tworzących polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, wraz z Prezydentem RP śp. prof. Lechem Kaczyńskim oraz innymi 94 osobami”.

Inf. Powiat Tarnowski, foto: Powiat Dąbrowski, Sejm

Tarnów - najnowsze informacje