poniedziałek, 9 marca 2020 09:15

Kolejny przypadek zak. koronawirusem w Polsce. Pacjent jest w Krakowie

Autor Katarzyna Domagała
Kolejny przypadek zak. koronawirusem w Polsce. Pacjent jest w Krakowie

Dzisiaj dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego, Jerzy Friediger, potwierdził, że w placówce hospitalizowana jest osoba zakażona koronawirusem.

-  Tak jak się spodziewaliśmy, koronawirus dotarł także do Małopolski.  Mamy pierwszy przypadek potwierdzonego zakażenia. To pacjent w sile  wieku, który wrócił z Włoch.  Kilka dni po powrocie źle się poczuł. Został przewieziony karetką z  domu do Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana  Żeromskiego w Krakowie, gdzie aktualnie przebywa pod opieką lekarzy, a  jego stan jest stabilny – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik na dzisiejszym briefingu prasowym.

-  Istotne jest to, że pacjent zastosował się do wskazanej ścieżki  postępowania, nie narażając niepotrzebnie innych osób. Cały czas  przypominamy, że gdy ktoś podejrzewa u  siebie zakażenie koronawirusem, absolutnie nie powinien udawać się do  przychodni czy do szpitalnych oddziałów ratunkowych – podkreślił wojewoda.

O  procedurach sanitarno-epidemiologicznych, które zostały zastosowane w  przypadku tego pacjenta, mówił małopolski państwowy wojewódzki inspektor  sanitarny Jarosław Foremny.

-  Pacjent przyleciał samolotem do Warszawy. Wypełniona karta  lokalizacyjna pozwoli warszawskim służbom ustalić krąg osób, które  odbywały tę podróż razem z nim i poddać te  osoby kwarantannie. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszymi  odpowiednikami w Warszawie. Mamy też przeanalizowaną tę sytuację na  poziomie Krakowa. Pacjent po powrocie do Polski skontaktował się z  sanepidem i zastosował do przekazanych wskazówek, ograniczając  wszelkie kontakty i prowadząc samoobserwację. Gdy wystąpiły u niego  objawy (kaszel, wysoka gorączka), również skontaktował się z sanepidem i  wezwał karetkę. Chciałbym przy tym podziękować pracodawcy, który tego  pracownika – po jego powrocie z Włoch – od razu  prewencyjnie oddelegował do pracy zdalnej. Dziękuję również pacjentowi  za tak odpowiedzialne, wręcz modelowe podejście oraz stosowanie się do  naszych zaleceń  – wyjaśniał dyrektor Jarosław Foremny.

W  Małopolsce obecnie ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19  hospitalizowanych jest 18 osób, zaś nadzorem epidemiologicznym objętych  jest 249 osób. Są to dane z  godzin popołudniowych, z 8.03.2020 r.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje