czwartek, 13 lutego 2020 13:48

Komenda Policji w Chrzanowie w kampanii "Bądź trzeźwy na drodze"

Autor Katarzyna Domagała
Komenda Policji w Chrzanowie w kampanii "Bądź trzeźwy na drodze"

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie przystąpiła do kampanii pn. „Bądź trzeźwy na drodze”.

Z zaproszeniem Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie  do Kampanii wystąpił Urząd Miasta w Trzebini, który z kolei na zaproszenie od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, podjął działania o charakterze informacyjno–edukacyjnym.

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowanych zostało wiele wspólnych działań mających na celu w szczególności zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Większa część zaplanowanych do realizacji działań odbędzie się podczas imprez: „Dni Trzebini”, „Powrotu do przeszłości”, a także podczas  „Relaksacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków-Trzebinia”. Serdecznie zapraszamy.

Info: KPP Chrzanów

Chrzanów - najnowsze informacje