czwartek, 8 października 2020 13:00

Kondolencje Marszałka Witolda Kozłowskiego z powodu śmierci mjr hm. Władysława Zawiślaka

Autor Głos 24
Kondolencje Marszałka Witolda Kozłowskiego z powodu śmierci mjr hm. Władysława Zawiślaka

Z żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mjr. harcmistrza Władysława Zawiślaka harcerza Szarych Szeregów, żołnierza AK.

Zmarły był więźniem politycznym czasów stalinowskich, członkiem  władz małopolskiej Solidarności i Stronnictwa Ludowo- Chrześcijańskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, odznaką Weterana Walk o Niepodległość, a także Orderem Uśmiechu.

Małopolska utraciła wybitnego wychowawcę wielu pokoleń harcerzy i społecznika

Rodzinie i bliskim zmarłego składam wyrazy współczucia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolska - najnowsze informacje