piątek, 2 lipca 2021 09:00

Kraków. Okupacja Parku Bednarskiego. Mieszkańcy będą bronić parku przed modernizacją, której nie chcą

Autor Marzena Gitler
Kraków. Okupacja Parku Bednarskiego. Mieszkańcy będą bronić parku przed modernizacją, której nie chcą

Akcja Ratunkowa dla Krakowa zapowiada dwudniowe wydarzenie, które jest wyrazem sprzeciwu wobec planów modernizacji Parku Bednarskiego przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. - Po bezskutecznych rozmowach, spotkaniach, spacerach i oddolnych społecznych konsultacjach, razem z mieszkańcami podjęliśmy decyzję o obywatelskiej okupacji parku Bednarskiego - zapowiadają organizatorzy. - Piknikujemy dwa dni, stawiamy namioty i nocujemy w parku, nie opuścimy go w potrzebie.

Aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, którzy monitorują działania miasta w kwestii ochrony dzikiej przyrody, już w kwietniu podjęli działania, żeby zablokować szkodliwe ich zdaniem i zdaniem ekspertów, na których się powołują, plany modernizacji najstarszego parku w Podgórzu. Kontrowersyjne plany kosztownego remontu Parku Bednarskiego poddali społecznym konsultacjom. O ich wynikach rozmawiali też z władzami miasta, uzyskując zapewnienie, że projekt Zarządu Zieleni Miejskiej, zakładający dużą ingerencję w obecny dziki wygląd parku, zostanie znacznie ograniczony.

Zobacz: Kraków. Czy uda się uratować Park Bednarskiego? “Park nie jest dla konserwatora, tylko dla mieszkańców

- Opierając się na opinii przyrodników, architekta i samych mieszkańców, złożyliśmy na ręce Prezydenta Jacka Majchrowskiego i dyrektora ZZM Piotra Kempfa wyniki ponad 1300 ankiet, w których 98% mieszkańców nie wyraziło akceptacji dla planowanej „rewitalizacji”. Popieramy remont, odnowienie alejek, oświetlenia, ławek, zbudowania WC. O tym mówiliśmy głośno od samego początku. Nie zgadzamy się, aby park został zamknięty dla mieszkańców na 2 lata, a kosztowny i uciążliwy remont, m. in. wylewanie ton betonu przyczyniającego się do zmian klimatycznych i emisji CO2, szkodził faunie i florze tego parku. To unikatowy teren lęgowy ponad 60 gatunków ptaków oraz charakterystycznych dla Parku wiewiórek - alarmują aktywiści Akcji Ratunkowej dla Krakowa.

Zbulwersowani są tym bardziej, że obietnice urzędników okazały się złożone nadaremno, a Zarząd Zieleni Miejskiej informował w mediach społecznościowych i oświadczeniu na swojej stronie, że nie może już wycofać się z umowy podpisanej z wyłonionym w przetargu wykonawcą remontu. - Jako mieszkańcy czujemy się oszukani przez urzędników, którzy od 2017 roku prowadzą kampanię na rzecz złego i szkodliwego dla tego miejsca i ludzi projektu. Mamy dość powtarzanych w kółko kłamstw o „przeprowadzonych konsultacjach społecznych”, przychylnej opinii Rady XIII Dzielnicy, w końcu o mitycznym poparciu samych mieszkańców Dlatego sięgnęliśmy po to, co gwarantuje nam w tym kraju wolność: wzięcie sprawy w swoje ręce - informują organizatorzy akcji protestacyjnej i zapowiadają dwudniową okupację Parku Bednarskiego, która przybierze charakter happeningu.

W programie wydarzenia, które rozpocznie się w najbliższą sobotę, 3 lipca jest spotkanie z Wojciechem Tadeuszem Bednarskim, praprawnukiem twórcy tego unikatowego jak na tamte czasy i Europę parku, powstałego w zrewitalizowanym kamieniołomie, tematyczne spacery, kreatywne warsztaty, zajęcia z jogi, piknik, kameralne koncerty, czytanie legend przez samego Michała Rusinka. To tylko niektóre z wypełnionego po brzegi programu weekendowych atrakcji. Co ciekawe, program i cała akcja powstała wspólnie, w gronie wszystkich zainteresowanych zachowaniem tradycyjnego wyglądu parku mieszkańców, którzy wcześniej zachcieli wziąć udział w konsultacjach.

Warto wspomnieć, że zapowiadany protest nie umknął uwadze władz Krakowa, które tuż przed akcją, 30 września wieczorem pośpiesznie opublikowały komunikat, który ma uspokoić nastroje.

W informacji zamieszczonej na stronach krakow.pl i Zarządu Zielnie Miejskiej czytamy, że niektóre postulaty z konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w zmodernizowanym projekcie:

 1. Altana o kształcie ośmiokąta foremnego, posadowiona na podmurówce, zlokalizowana w rejonie Małej Promenady pozostanie w projekcie rewaloryzacji Parku im. Wojciecha Bednarskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest w trakcie uzgodnień rozwiązań umożliwiających udostępnienie altany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się wykonania widokowego tarasu ziemnego.
 2. Poręcze na reprezentacyjnych schodach od strony ul. Zamoyskiego zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie przewiduje rezygnacji z budowy siłowni zewnętrznej wraz ze ścieżką zdrowia od strony ul. Krzemionki w centralnej części tzw. Ogrodu Zewnętrznego. W trakcie spotkania terenowego w dn. 28.05.2021 r. ustalono, że siłownia ze ścieżką zdrowia pozostaną w projekcie. Ponadto należy mieć na względzie, iż Mieszkańcy kilkukrotnie składali projekty budowy siłowni w Parku Bednarskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, a zatem jej realizacja jest zbieżna z wolą części Mieszkańców.
 4. Poręcze – barierki wzdłuż fragmentu chodnika przy ul. Krzemionki na wysokości projektowanej siłowni zewnętrznej zostaną pozostawione z uwagi na względy bezpieczeństwa użytkowników parku oraz uzyskane uzgodnienie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
 5. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowego zrezygnowania z poręczy prowadzonych wewnątrz parku, wzdłuż fragmentów ścieżki (tzw. Wielka Serpentyna).
 6. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zlecenie dodatkowej ekspertyzy w zakresie określenia stanu stoków kamieniołomu (ryzyka ewentualnego odspajania fragmentów skał) w kontekście rozważenia możliwości rezygnacji z części ogrodzeń u podnóża ścian kamieniołomu.
 7. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściowe zrezygnowanie z projektowanych ogrodzeń i bram.
 8. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje częściowe zrezygnowanie z ingerencji w „wgłębnik”.
 9. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie planuje dalszej wycinki drzew na terenie Parku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
 10. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje rozważenie częściowego zrezygnowania z montażu elementów rzeźbiarskich odnoszących się do legendy o Panu Twardowskim.
 11. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje zaniechanie budowy estrady dla imprez plenerowych na łące Ogrodu Ludowego.

Jednak faktycznie decyzje jeszcze nie zapadły. "Docelowe decyzje odnoszące się do opisanych propozycji zmian zapadną po skonsultowaniu rozwiązań z Zespołem Projektowym, Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej przekaże ostateczne informacje" - informują urzędnicy.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje