czwartek, 14 stycznia 2021 16:27

Kraków. Wraca sprawa kontrowersyjnego remontu Parku Bednarskiego. Znamy firmy zainteresowane nadzorem nad inwestycją

Autor Marzena Gitler
Kraków. Wraca sprawa kontrowersyjnego remontu Parku Bednarskiego. Znamy firmy zainteresowane nadzorem nad inwestycją

Zarząd Zieleni Miejskiej otworzył dziś oferty złożone w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy modernizacji położonego w Podgórzu Parku Bednarskiego. Chodzi na razie o nadzór inwestorski nad inwestycją. Sprzeciw wobec zaplanowanej skali remontu złożyli mieszkańcy i aktywiści z Akcji Ratunkowej dla Krakowa.

Na zadanie nadzór zadanie pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego” Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chce przeznaczyć  w sumie ponad 7 mln złotych. Koszta nie obejmują samych prac budowlanych, na które ogłoszono odrębny przetarg a ich koszt oszacowano na kolejne 20 mln. zł.

W otwartych dziś ofertach znalazły się propozycje cenowe czterech firm. Ich oferty wahają się od 182 do 350 tysięcy. Najniższą cenę zaproponowała Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak z Rudy Śląskiej.

Kto chce nadzorować remont Parku Bednarskiego?

1. Zakład Budowlany Adam Kozłowski, pl. Obr. Westerplatte 13/10, 34-100 Wadowice, cena brutto: 295.200,00 PLN, przy czym w powyżej cenie oferty uwzględniono:

a) za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie wynagrodzenie wynosi kwotę brutto 194.700,00 PLN;

b) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 1 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 35.500,00 PLN;

c) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 2 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 32.500,00 PLN;

d) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 3 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 32.500,00 PLN;

Termin wykonania, gwarancja i rękojmia oraz warunki płatności zgodne z wymaganiami SIWZ,

2. GOLTECH Usługi Inżynierskie Małgorzata Łagodzka - Gola, Al. Pokoju 29a/2, 31-564 Kraków, cena brutto: 350.000,00 PLN, przy czym w powyżej cenie oferty uwzględniono:

a) za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie wynagrodzenie wynosi kwotę brutto 230.000,00 PLN;

b) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 1 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 121/2020  42.000,00 PLN;

c) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 2 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 39.000,00 PLN;

d) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 3 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 39.000,00 PLN;

Termin wykonania, gwarancja i rękojmia oraz warunki płatności zgodne z wymaganiami SIWZ,

3. Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, ul. 1 Maja 83, 41-706 Ruda Śląska, cena brutto: 182.000,00 PLN, przy czym w powyżej cenie oferty uwzględniono:

a) za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie wynagrodzenie wynosi kwotę brutto 120.120,00 PLN;

b) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 1 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 21.840,00 PLN;

c) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 2 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 20.020,00 PLN;

d) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 3 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 20.020,00 PLN; Termin wykonania, gwarancja i rękojmia oraz warunki płatności zgodne z wymaganiami SIWZ,

4. „Emka” Jakub Wietrzny, Wielopole 182, 33-311 Wielogłowy, cena brutto: 266.049,00 PLN, przy czym w powyżej cenie oferty uwzględniono:

a) za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie wynagrodzenie wynosi kwotę brutto 175.591,00 PLN;

b) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 1 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 31.926,00 PLN;

c) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 2 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 29.266,00 PLN;

d) za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji 3 usługa nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym, na kwotę brutto 29.266,00 PLN;

Termin wykonania, gwarancja i rękojmia oraz warunki płatności zgodne z wymaganiami SIWZ.

Akcja Ratunkowa dla Krakowa: Głos mieszkańców został zignorowany

Warto dodać, że zastrzeżenia do zaplanowanej inwestycji mają mieszkańcy. Przypomina o tym Akcja Ratunkowa dla Krakowa: "Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie czekając na rozstrzygnięcie petycji ogłosił przetarg na wykonawcę remontu. Kolejny raz głos mieszkańców został  zignorowany. Jednocześnie Piotr Kempf zapowiedział, że w przypadku niezadowalającego efektu remontu poda się do dymisji, co niewiele zmieni, bo pieniądze zostaną wydane" - piszą aktywiści. "W październiku mieszkańcy złożyli petycję do Prezydenta Majchrowskiego ws. poprzedzenia konsultacjami społecznymi tak kosztownej i zamykającej park, prawdopodobnie na dwa lata, inwestycji. W odpowiedzi, usłyszeli, że 7.5 miliona koszty szacunkowe, miasto nie ma obowiązku konsultować z nimi każdego projektu, a w dodatku nie znają historii parku" - czytamy w poście.

"Apelujemy o rezygnację z kosztownego i przeskalowanego projektu na rzecz odświeżenia parku i przeprowadzenia w nim niezbędnych ulepszeń. Zaoszczędzone w ten sposób środki należy przeznaczyć na wykup terenów zielonych z rąk prywatnych w celu tworzenia nowych parków" - uważa Akcja Ratunkowa dla Krakowa.

1️⃣Dziś o godzinie 10 poznamy oferty w przetargu na "rewitalizację" Park Bednarskiego. 2️⃣Remont miał kosztować 7.5...

Opublikowany przez Akcja ratunkowa dla Krakowa Środa, 13 stycznia 2021

Modernizacja Parku Bednarskiego - co zostanie wykonane?

Przypominamy, że w ramach rewitalizacji przebudowane zostaną ścieżki parkowe (pozostaną w większości w obecnym przebiegu, część zmieni nawierzchnię z istniejącej asfaltowej na tłuczniową wapienną), ogrodzenie, schody terenowe. Park zyska nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe).

Odbudowany zostanie „Domek Ogrodnika” z funkcją toalety publicznej, wybudowana będzie drewniana altana widokowa, a istniejącą (gloriettę) czeka remont. Ponadto planowane są: likwidacja istniejącego placu zabaw i budowa nowego w zmienionej lokalizacji, budowa sceny plenerowej, budowa rzeźby Księgi Twardowskiego, renowację pomnika Wojciecha Bednarskiego oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia.

Zieleń w parku zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne oraz kompozycyjne. Projekt nawiązuje do wcześniejszych opracowań zajmujących się problematyką tego miejsca, tworzących bogatą literaturę przedmiotu. Głównym założeniem projektowym jest dobór roślinności, odpowiadający romantycznemu charakterowi parku Bednarskiego, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.

Projektowany drzewostan, w którego skład wchodzą gatunki zgodne z pierwotnym założeniem parku, będzie jedynie uzupełnieniem istniejącego zadrzewienia. Projekt przewiduje przede wszystkim rozbudowanie piętra krzewów oraz niższego piętra roślinności. Ważną funkcją planowanych zakrzewień jest tworzenie dogodnych siedlisk dla zwierząt żyjących w parku przez wprowadzanie gatunków przyjaznych. Zastosowane gatunki mają zróżnicowaną fakturę i kolorystykę (jak np. liście błyszczące i całobrzegie irgi, liście piłkowane i złożone bzów, gładkie pędy w odcieniach czerwieni derenia oraz zimozielone igliwie cisów). Zieleń niska, w której skład wejdą byliny, rośliny okrywowe i trawy, zostanie w znaczny sposób rozbudowana. Ze względu na duże zacienienie, wprowadzono gatunki przystosowane do takich warunków. Podkreślają one ważne miejsca w parku i zwiększają ich atrakcyjność.

foto: wizualizacje/ krakow.pl

Ekologia - najnowsze informacje