środa, 12 sierpnia 2020 14:53

Kraków chce zaszczepić 5000 seniorów przeciw grypie. Właśnie ogłosił konkurs na realizację programu

Autor Marzena Gitler
Kraków chce zaszczepić 5000 seniorów przeciw grypie. Właśnie ogłosił konkurs na realizację programu

Można już zgłaszać oferty w konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia”, określonego w miejskim programie ochrony zdrowia Zdrowy Kraków 2019-2021. W tym roku są szczególnie ważne, ze względu na epidemię koronawirusa.

W skali globalnej na grypę zapada rocznie 5-15% populacji. Ocenia się, że w Polsce choruje od miliona do kilku milionów osób, w zależności od sezonu grypowego. W sezonie 2010-2011 liczba zachorowań przekroczyła nieznacznie milion (1 053 488), zapadalność 2 758, hospitalizowano 5 455 chorych i odnotowano 187 zgonów. Podobna sytuacja epidemiologiczna była  w kolejnym sezonie epidemicznym 2011/2012.

Istotnym problemem zdrowotnym jest wysoki wskaźnik ciężkich powikłań, szczególnie u osób 65+. Podstawowym sposobem zapobiegania, a zarazem najbardziej efektywnym, zachorowaniom na grypę jest wzmożenie odporności poprzez szczepienia ochronne, powtarzane co rocznie przed sezonem epidemicznym. Szczepionki te zapobiegają grypie wywołanej przez aktualnie krążące szczepy wirusa grypy. WHO zaleca na obecny sezon epidemiczny szczepionki zawierające antygeny wirusów A H1N1, A Victoria H3N2
i B Wisconsin.

Zalecane ale nie bezpłatne

Rutynowe szczepienia są zalecane wszystkim osobom, które ukończyły
6 miesięcy życia, u których nie stwierdza się przeciwwskazań. Szczepienia ochronne przeciw grypie są zalecane przez wszystkie instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym w Polsce.

W Polsce szczepienia przeciw grypie są zalecane, co oznacza, że Główny Inspektor sanitarny uważa je za ważne, ale nie są finansowane ze środków publicznych. Zatem pacjent musi sam za nie zapłacić.

Jak i kiedy się szczepić przeciw grypie?

W populacji osób po 65 r. ż. zaleca się podawanie szczepionki od września do listopada. W Polsce najwięcej zachorowań na grypę notuje się od stycznia do marca. Dlatego też uzasadnione jest szczepienie w sezonie grypowym, kiedy stwierdza się krążenie wirusa w populacji, ponieważ działanie ochronne ujawnia się już po 7-10 dniach.

Czy warto się zaszczepić przeciw grypie?

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia PZH, szczepi się jedynie mniej niż 16% osób 65+ , podczas gdy w Wielkiej Brytanii aż 78%. Tymczasem korzyści ze szczepień przeciw grypie ujawniają się we wszystkich grupach wiekowych. Miernikiem efektywności szczepień ochronnych przeciw grypie są dane świadczące o skuteczności tej metody profilaktyki.

Skuteczność u zdrowych dorosłych kształtuje się na poziomie 70-90%. U starszych wynosi około 60%.

Populacja osób po 65 roku życia jest szczególnie zagrożona nie tylko ciężkim przebiegiem samej choroby, ale także poważnymi powikłaniami grypy, nierzadko śmiertelnymi. Przyjętym przez Światową Organizację Zdrowia celem jest zaszczepienie przeciw grypie 75% populacji osób po 65 roku życia.

Szczepienia przeciw grypie w istotny sposób redukują ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego: o 67% ryzyko powtórnego zawału mięśnia sercowego, o 50% ryzyko udaru, o 52% redukują konieczność hospitalizacji związanej
z chorobami płuc i o 79% konieczność hospitalizacji związanej z grypą i pogrypowym zapaleniem płuc, zapaleniem oskrzeli, śpiączką cukrzycową i kwasicą metaboliczną.

Bardzo istotne znaczenie ma szczepienie przeciwko grypie pensjonariuszy domów przewlekłej opieki. Ponieważ wśród osób starszych, rzadziej uzyskuje się zadawalającą odpowiedź na szczepienie, zwykle tylko u 50 do 70% w grupie osób poddanych uodpornieniu, dlatego też duże znaczenie przypisuje się innym sposobom zapobiegania zachorowaniom na grypę. Istotne znaczenie ma ograniczenie narażenia mieszkańców domów opieki przewlekłej na wirusy grypy.

Dla osiągnięcia tego celu, zalecane są szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników domów opieki przewlekłej, którzy są najczęstszym źródłem zakażenia pensjonariuszy wirusem grypy. Takie postępowanie nie tylko zmniejsza zachorowania na grypę wśród personelu, ale także ogranicza zachorowalność, umieralność z powodu grypy i tzw. umieralność ogólną wśród pensjonariuszy.

Dzięki rozszerzeniu szczepień ochronnych przeciw grypie na personel opiekujący się osobami, zwykle starszymi, przebywającymi w domach opieki przewlekłej, rzadziej choruję one na grypę. Prowadzenie tak zaplanowanych programów profilaktycznych nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zachorowań na grypę, ale również ciężkich powikłań i zgonów.

Szczepienie w Krakowie

Dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie w Krakowie są bardzo zachęcające, a osoby 65+ są zainteresowane zabezpieczeniem się przeciw grypie, co napawa optymizmem w czasach podważania zasadności szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Populację, do której adresowany jest Program, stanowią mieszkańcy Miasta Krakowa mający ukończony 65 rok życia. Planowane jest objęcie programem około 5 000 osób.

Informacja o Programie będzie rozpropagowana poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl, www.krakow.pl), lokalne media i podmioty lecznicze. Kryterium wieku jest ukończony 65 rok życia oraz zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konkurs ofert

Program może być realizowany tylko na terenie gminy Kraków w terminie do 11 grudnia 2020 r. Maksymalna wysokość oferty nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, tj.: 800 tys. zł.

Termin składania ofert upływa w poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej na odpowiednim formularzu ofertowym, należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17.

Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod tel.: 12 616 97 86.

Więcej informacji: www.bip.krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje