środa, 23 marca 2022 12:17

Kraków: Mężczyźni, którzy kończą 19 lat, muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Mężczyźni, którzy kończą 19 lat, muszą stawić się do kwalifikacji wojskowej

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Już za kilkanaście dni.

4 kwietna pracę rozpoczną komisje lekarskie, które będą przyjmowały kandydatów do kwalifikacji wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowe komisje lekarskie dla krakowian zlokalizowane będą w Centrum Kształcenia Ustawicznego, os. Szkolne 21. Kwalifikacja potrwa do 30 czerwca.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Krakowa nr I

  • dla mężczyzn o nazwiskach od A do Ł i kobiet urodzonych w latach 1998-2003 – posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Krakowa nr II

  • dla mężczyzn o nazwiskach od M do Ż

Kwalifikacja wojskowa będzie się odbywać w terminie 4 kwietnia – 30 czerwca.

Powiatowe Komisje Lekarskie nr I i nr II zlokalizowane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego – os. Szkolne 21.

Kwalifikacja wojskowa polega na:

  • założeniu ewidencji wojskowej,
  • ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • wydaniu książeczki wojskowej,

W trakcie lub po kwalifikacji wojskowej ochotniczo można zgłosić akces do służby wojskowej w myśl kampanii „Zostań Żołnierzem RP” (www.zostanzolnierzem.pl) do czego serdecznie zachęca oficer Wydziału Rekrutacji WKU w Krakowie kpt. Robert Białowolski.

Kwalifikacja wojskowa to właściwy moment – jak dodaje oficer – aby młody człowiek mógł zapoznać się z ochotniczymi formami służby wojskowej podczas rozmowy z przedstawicielem WKU w Krakowie.

Ponadto

Na terenie miasta Kraków, równolegle odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla powiatu krakowskiego, która potrwa również od 4 kwietnia i zakończy się 24 czerwca. Lokalizacja to Hala Sportowa WKS Wawel,
przy ul. Podchorążych 3.

Kogo dotyczy ten obowiązek?

  1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka