poniedziałek, 26 września 2022 10:20

Kraków międzynarodową stolicą bibliotekarzy. Niezwykłe wydarzenie w stolicy Małopolski

Autor Patryk Trzaska
Kraków międzynarodową stolicą bibliotekarzy. Niezwykłe wydarzenie w stolicy Małopolski

„Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne  jutro”, to hasło odbywającej się w dniach 26-27 września międzynarodowej konferencji, w której udział biorą pracownicy bibliotek nie tylko z całej Polski, ale też świata. Otwarcie wydarzenia poprzedziło podpisanie umowy o współpracy  pomiędzy Biblioteką Kraków i Biblioteką Centralną Urzędu Miasta Wilna.

Udział w dwudniowej konferencji potwierdzili przedstawiciele  bibliotek z różnych stron Polski oraz z zagranicy. Pierwszy dzień  stanowią prezentacje, podczas drugiego odbędą się spotkania warsztatowe.

Konferencję otworzył  prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który podkreślał rolę literatury w obecnym świecie− Rozwój  kompetencji czytelniczych krakowian i krakowianek to najważniejszy cel  strategii Miasta Literatury UNESCO, rozwój tych kompetencji wśród Polek i  Polaków to także filar Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ale tak ambitnego i długofalowego celu nie osiąga się samemu. Kluczowa jest  rola partnerstw, nabywanie wiedzy, wymiana dobrych praktyk z różnych  obszarów. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Bibliotekę  Kraków to dyskusja o przyszłych funkcjach bibliotek jako miejsc  trzecich, miejsc spotkań i budowania kapitału społecznego, a zarazem  czułych na zmiany zachodzące w społeczeństwie w obszarze demograficznym  czy technologicznym. Cieszę się z podpisania ważnych umów współpracy  pomiędzy bibliotekami Krakowa i Wilna, dwóch miast literatury UNESCO i  miast partnerskich i mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości wieloma  rozwojowymi inicjatywami – podkreślał Jacek Majchrowski.

Konferencja zaczęła się od wykładu inauguracyjnego dr Tomasza Makowskiego – dyrektor Biblioteki Narodowej. Uczestnicy rozmawiali  między innymi o nowoczesnych przestrzeniach bibliotecznych,  technologiach wspierających działalność bibliotek, a także bibliotekach  jako miejscach spotkań i budowania kapitału społecznego.

Jednak konferencja i debata o literaturze, to nie wszystko. Przed wydarzeniem doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Kraków a  Biblioteką Centralną Urzędu Miasta Wilna. Dokument został sygnowany 25 września przez Agnieszkę Staniszewską-Mól, dyrektor Biblioteki Kraków oraz Rimę Gražienė, dyrektor Biblioteki Centralnej Urzędu Miasta Wilna.

Warto podkreślić, że umowa  na lata 2023-2025 jest już drugim tego rodzaju dokumentem  poświadczającym bliskie i partnerskie relacje łączące instytucje z Polski i Litwy. Pierwszy został podpisany jesienią 2019 roku, jednak  współpraca trwa nieprzerwanie od powstania Biblioteki Kraków w 2017  roku.

Obejmuje ona realizację wspólnych przedsięwzięć oraz  wydarzeń kulturalnych, a także konsultacje dotyczące funkcjonowania  bibliotek. Dotychczasowa umowa nie tylko pomogła umocnić kontakty, ale  dała także podstawę do wspólnych projektów, takich jak wystawy  poświęcone Stanisławowi Moniuszce czy Stanisławowi Lemowi, organizacja  transmisji kolejnych edycji Narodowego Czytania do Wilna, a także udział  w konferencjach oraz organizacja roboczych wizyt.

Spotkania z  przedstawicielami wileńskiej biblioteki stanowiły też okazję do przekazania polskich książek do Wilna. Tym samym Polacy mieszkający na  Litwie zyskali łatwiejszy dostęp do współczesnej polskiej literatury.

We wtorek, 27 września Agnieszka Staniszewska-Mól, dyrektor Biblioteki Kraków przekaże książki  dla dyrektorów bibliotek w Wilnie i Rydze. Wydarzenie odbędzie się w  siedzibie Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków przy ul. Powroźniczej 2 o  godz. 13.00. Wśród ponad setki tomów znalazły się dzieła uznanych i  popularnych pisarzy współczesnych, m.in. Olgi Tokarczuk, Wiesława  Myśliwskiego Jerzego Pilcha, Szczepana Twardocha, Ziemowita Szczerka oraz Radka Raka.

fot. Biblioteka Kraków/kraków.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje