poniedziałek, 25 stycznia 2021 13:16

Kraków. Plan ZP "Kobierzyńska" - czy uda się ocalić zieleń na Ruczaju?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Plan ZP "Kobierzyńska" - czy uda się ocalić zieleń na Ruczaju?

W środę, na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa zapadnie definitywna decyzja na temat kontrowersyjnego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Kobierzyńska". O naprawienie błędu i przeznaczenie 6 obszarów przeznaczonych pod zabudowę na zieleń wnioskuje w poprawce radny Łukasz Gibała.

"Warto zauważyć, że w czasie prac nad planem mieszkańcy złożyli ponad 2000 uwag, w których domagali się zachowania obszarów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i MW.16 jako terenów zieleni publicznej" - przypomina lider klubu Kraków dla Mieszkańców. - "Jest to sytuacja bez precedensu w historii krakowskich konsultacji — nigdy do żadnego planu nie zostało zgłoszonych aż tyle uwag. Niestety wszystkie te uwagi zostały odrzucone przez miejskich planistów z niezrozumiałych przyczyn. Dlatego też w poprawce proponuje się naprawienie tego błędu i przeznaczenie — zgodnie z oczekiwaniami Krakowian — obszarów MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i MW.16 jako terenów ZP" - argumentuje radny.

Istniejące obecnie tereny zielone, które mają zostać przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną (MW.8, MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i MW.16, a także MW/U.6) (zielonakobierzynska.pl)/ Akcja Ratunkowa dla Krakowa

27 stycznia o godz. 10:00 rozpocznie się 52. sesja Rady Miasta Krakowa. W czasie obrad radni zadecydują m.in. o losach projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszaru „Kobierzyńska”.

Czego domagają się mieszkańcy Ruczaju?

Poprawka Łukasza Gibały dotyczy zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych jako MW.11, MW.12, MW.14, MW.15 i MW.16 na tereny ZP, czyli tereny zieleni urządzonej.

Tereny te w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Kobierzyńska"są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. "Należy podkreślić, że w trakcie I etapu konsultacji społecznych „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie" został zgłoszony postulat dla okolic cieku Młynny ­Kobierzyński, aby zachować znajdujące się w pobliżu tereny zielone. Władze miasta uwzględniły ten postulat i zapowiedziały objęcie terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - przypomina Łukasz Gibała w uzasadnieniu do poprawki. - Niestety wbrew obietnicom w przedłożonym radzie miasta projekcie planu zawartym w druku 1634 przytłaczająca większość terenów zielonych, które znajdują się w okolicy, przeznaczona została pod zabudowę. Okolice Ruczaju to obszar, który w ostatnim czasie został bardzo intensywnie zabudowany. Przeznaczenie na cele budowlane kolejnych terenów zieleni, dodatkowo o wysokim walorze przyrodniczym i stanowiących korytarze ekologiczne, radykalnie obniży komfort mieszkających tam ludzi i całkowicie zabetonuje tę część dzielnicy VIII. Dlatego tereny te powinny mieć charakter parku i służyć ochronie przyrody, rekreacji i wypoczynkowi - czytamy w uzasadnieniu.

Zdaniem radnego przyjęcie planu w kształcie, w jakim chce tego prezydent, który odrzucił uwagi wniesione przez mieszkańców "doprowadzi do trwałego i nieodwracalnego zniszczenia kolejnych terenów zielonych, których deficyt jest już mocno odczuwalny przez mieszkańców Krakowa, a zwłaszcza w tej jego części."

Burzliwe dysuksje na komisji

O zachowanie zieleni na Ruczaju zabiega też Akcja Ratunkowa dla Krakowa. Pisalismy o tym tu:

Kraków. Co z planem dla “Kobierzyńskiej”? Jutro dyskusja na sesji Rady Miasta
Akcja Ratunkowa dla Krakowa przypomina o możliwości podpisania petycji w sprawie plany zagospodarownaia przestrzennego “Kobierzyńska”. Miasto odrzuciło wszystkie poprawki mieszkańców. Jutro planem zajmie się Rada Miasta.

O tym, jak wiele kontrowersji wzudza obecny projekt świadczy też burzliwa dyskusja na ten tamat na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 12 stycznia. Radni zapowiedzieli złożenie poprawek uzwglądniajćych oczekiwania mieszkańców, którzy licznie przyszli na posiedzenie. Pisaliśmy o tym tu

Kraków. Miasto kontra mieszkańcy. Burzliwie na komisji w sprawie planów
Burzliwa i długa dyskusja podczas prezentacji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska” oraz „Os. Widok” – tak wyglądało posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Czy na najblizszej sesji również radni wsłuchają się w głosy mieszkańców i ocalą zieleń na Ruczaju, czy pozwolą na dalszą zabudowę tego terenu - zobaczymy.

foto: zielonakobierzynska.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje