wtorek, 15 grudnia 2020 15:08

Kraków. Kolejny krok do utworzenia ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Autor Marzena Gitler
Kraków. Kolejny krok do utworzenia ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Zadanie wykona Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa za kwotę 77 490 zł brutto do końca maja przyszłego roku.

Przypomnijmy – jako teren pod budowę ośrodka dla dzikich zwierząt wskazana została w konsultacjach społecznych działka numer 18/3, obręb 79 Podgórze, na obszarze Lasów Tynieckich w Krakowie. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Tyniec – Wschód”.

Przewiduje się, że w ciągu roku ośrodek będzie mógł przyjąć i obsłużyć ok. 3 tys. osobników. Początkowo inwestycja ma objąć 1,8 ha z możliwością rozbudowy do ok. 3 ha. Układ obiektów na terenie inwestycji zostanie zaprojektowany tak, aby była możliwość rozbudowy Ośrodka o kolejne woliery dla zwierząt – zgodnie z bieżącymi potrzebami funkcjonującego kompleksu.

Aby przygotować wytyczne i opracować zakresu prac projketowych Zarząd Inwestycji Miejskich wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK skonsultował się z funkcjonującymi w Polsce placówkami zajmującymi się rehabilitacją zwierząt, w szczególności z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi prowadzonym przez łódzki Zarząd Zieleni Miejskiej oraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie prowadzonym przez „Lasy Miejskie – Warszawa”.

Ponadto Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK zorganizował robocze spotkania z przedstawicielami organizacji ekologicznych zrzeszonych w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Zaowocowało to wypracowaniem „Wytycznych Zamawiającego” stanowiących zakres rzeczowy do przygotowywanego zamówienia na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. przygotowanie materiałów dotyczących zagospodarowania terenu, w tym lokalizację budynków, wolier, wybiegów dla zwierząt i wszelkich innych obiektów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. W ramach zlecenia konieczne będzie zaproponowanie dojazdu do placówki w dwóch wariantach, a także przygotowanie koncepcji zaopatrzenia we wszelkie konieczne media – wodę, gaz, prąd. W razie zaistnienia takiej konieczności, wykonawca zadania będzie musiał też przygotować i złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) dla planowanego przedsięwzięcia.

– W oparciu o ten materiał, będziemy zlecać przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

inf. krakow.pl, foto: materiały Zarządu Zieleni Miejskiej / krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje