piątek, 27 stycznia 2023 14:01

Kto może świadczyć usługi księgowe dla sklepu internetowego?

Autor Artykuł sponsorowany
Kto może świadczyć usługi księgowe dla sklepu internetowego?

Statystyki pokazują, że zakupy online robi w Polsce coraz więcej osób. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba przedsiębiorców próbuje swoich sił w świecie e-commerce. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie sklepu internetowego to nie tylko wykupienie domeny i postawienie strony online, czy zaplanowanie logistyki związanej z wysyłką i dostawą towarów. To także księgowość. Otwierając sklep online, warto zatem wiedzieć, kto może prowadzić księgowość dla eCommerce.

Kto może świadczyć księgowość dla sklepu internetowego – regulacje

Wbrew pozorom, pytanie o to, kto może prowadzić księgowość dla sklepu internetowego, jest całkowicie zasadne – zwłaszcza jeśli pamięta się regulacje prawne, które obowiązywały jeszcze przed dekadą. Przypomnijmy bowiem, że przed 2014 rokiem zawód księgowego należał do zawodów regulowanych, a założenie i prowadzenie biura rachunkowego wymagało nie tylko posiadania konkretnego, kierunkowego wykształcenia, ale też odpowiedniego doświadczenia zawodowego i certyfikatu państwowego.

10 sierpnia 2014 roku w życie weszła jednak ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, na mocy której zderegulowano zawód księgowego. Aktualnie, zgodnie z ust. 3 art. 76a ustawy o księgowości biuro rachunkowe mogą prowadzić osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  • nie zostały skazane za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, tj. naruszanie obowiązków z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, sporządzanie niezgodnych ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta oraz naruszenie innych przepisów ustawy, które wynikają z art. 79 ustawy o rachunkowości.

O czym pamiętać, wybierając biuro rachunkowe?

Chociaż obecnie zawód księgowego i prowadzenie biura rachunkowego są pozbawione restrykcyjnych wytycznych, wybierając biuro rachunkowe świadczące księgowość dla eCommerce, warto zachować czujność. Wykształcenie kierunkowe posiadane przez pracowników biura rachunkowego oraz doświadczenie w zawodzie mogą być pewną weryfikacją kompetencji osób pracujących w biurze.

Wybierając biuro rachunkowe, które ma prowadzić księgowość dla sklepu internetowego, warto brać pod uwagę takie aspekty, jak:

  • certyfikaty – certyfikaty i potwierdzenia bycia członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce mogą potwierdzać rzetelność i profesjonalizm biura rachunkowego;
  • ubezpieczenie – zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie jest konieczne w przypadku wszystkich biur rachunkowych, ale dobre biuro z pewnością powinno posiadać polisę OC;
  • zabezpieczenia – biuro rachunkowe powinno gwarantować bezpieczeństwo firmowych danych (tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie połączeń protokołem SS i haseł).

Księgowość dla eCommerce – Solidna Księgowa

Jeżeli szukasz doświadczonego biura rachunkowego, które rzetelnie prowadzi księgowość dla sklepu internetowego, zapoznaj się z ofertą Solidnej Księgowej. Szczegóły dotyczące zakresu usług znajdziesz na stronie solidnaksiegowa.com.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka