czwartek, 8 października 2020 07:41

Kto może zostać rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Autor Artykuł sponsorowany
Kto może zostać rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Ochrona przeciwpożarowa to bardzo ważna kwestia w nowoczesnym budownictwie. Aby utrzymać wysoki standard bezpieczeństwa pożarowego potrzeba najwyższej klasy ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych. W Polsce tę rolę pełnią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby można było zostać rzeczoznawcą, trzeba przede wszystkim posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej precyzyjnie określa, kto i na jakich zasadach może wykonywać zawód rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kto może wykonywać zawód rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Tytuł rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych przyznawany jest osobom, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, inżyniera lub magistra pożarnictwa oraz wykazały przygotowanie zawodowe, które zostało potwierdzone przez egzamin z wynikiem pozytywnym.  Egzamin, który potwierdza przygotowanie do zawodu obejmuje szereg istotnych kwestii, na które składają się ustawy, rozporządzenia oraz dziesiątki norm i innych standardów. Składa się z części pisemnej, która obejmuje właśnie przepisy prawa, a także z części ustnej, która polega na rozwiązywaniu problemów, które wchodzą w zakres pracy rzeczoznawcy. Przede wszystkim, egzamin sprawdza znajomość przepisów prawa oraz wykorzystania go w praktyce. Zgodnie z ustawą egzamin przeprowadzony jest minimum raz w roku.

Egzamin weryfikuje także umiejętność dobierania zabezpieczeń do danego typu budynku. Jeżeli dana osoba spełnia powyższe warunki, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może przyznać prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Inne zasady przyznawania uprawnień

Osoba, która posiada przynajmniej 10 - letnią praktykę w zawodzie, może zostać zwolniona z części pisemnej. Warto o tym wiedzieć. Praktyka może dotyczyć wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie prac naukowych, badawczo - rozwojowych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Warto dodać, że osoba która już raz została zwolniona z części pisemnej egzaminu przy kolejnym podejściu będzie musiała zmierzyć się z dwoma częściami sprawdzianu.

Wykaz rzeczoznawców

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej prowadzi specjalny wykaz rzeczoznawców, który jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera on takie dane jak: imiona i nazwiska, nazwisko rodowe, imię ojca, data oraz miejsce urodzenia, PESEL, numer wydanego uprawnienia, tytuł zawodowy i naukowych oraz datę egzaminy. Ponadto w rejestrze umieszczone są takie informacje, jak dane dotyczące zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, przyczyn zawieszenia, a także cofnięcia prawa do wykonywania zawodu.

Do czego uprawniony jest rzeczoznawca?

Rzeczoznawca jest uprawniony do podejmowania szeregu działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Może on np. uzgadniać projekty budowlane, uzgadniać projekty urządzeń przeciwpożarowych, wykonywać ekspertyzy i opinię ppoż. a także inne opracowania techniczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Do działań, których może się podjąć należą także przeglądy przeciwpożarowe. Więcej informacji na temat pracy rzeczoznawcy można znaleźć na stronie: https://safetypower.pl/. Safety Power to firma, która zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, także tym związanym z ochroną przeciwpożarową.

Rzeczoznawca ma obowiązek prowadzić ewidencje projektów budowlanych i kopii zawiadomień, udostępniać dokumenty dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, jeżeli takie jest żądanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania, a także samodzielnego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka