piątek, 6 maja 2022 08:20

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników. Co należy o nim wiedzieć?

Autor Artykuł sponsorowany
Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników. Co należy o nim wiedzieć?

Leasing pracowniczy jest elastycznym sposobem zatrudnienia, pozwalającym na szybkie uzupełnianie braków kadrowych. W czasie większego zapotrzebowania przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania nowych pracowników, a dzięki agencji pracy mogą obniżyć koszt ich utrzymania. Wyjaśniamy, czym jest leasing, a także omawiamy podstawowe regulacje prawne.

Na czym polega leasing pracowniczy?

Leasing personalny to nic innego jak wynajem pracownika bez konieczności zatrudniania go na stałe. Podstawę prawną stanowi tutaj ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku. Warto wspomnieć o stosunku trójstronnym, regulowanym przez dwie odrębne umowy. Agencja pracy zawiera umowę z pracodawcą-użytkownikiem oraz kolejną – z pracownikiem tymczasowym.

Pracodawca-użytkownik (zwany też leasingobiorcą) nie ma obowiązku zawierania umowy z pracownikiem. Co więcej, w dowolnym momencie może przerwać współpracę, o ile warunki umowy nie przewidują inaczej. Nie ciążą na nim obowiązki wynikające z prawa pracy. W przypadku zwolnienia o wszelkie formalności z tym związane (np. wystawienie świadectwa pracy, wyliczenie stażu pracy, kwestie socjalne etc.) musi zadbać agencja pracy.

Leasing personalny – jakie daje możliwości?

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z takiej opcji w następujących sytuacjach:

−        tymczasowe braki kadrowe lub zastąpienie nieobecnych pracowników etatowych (przebywających na urlopach lub zwolnieniach lekarskich)

−        większa ilość pracy i zapotrzebowanie na pracowników sezonowych (np. w ogrodnictwie, rolnictwie, logistyce, budownictwie, telekomunikacji)

−        konieczność wykonania zadania wymagającego specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji

Odpowiadającą aktualnym potrzebom firmy elastyczną formą zatrudnienia jest leasing pracowniczy. Wystarczy, że przedsiębiorca nawiąże współpracę z profesjonalną agencją pracy. Dużym doświadczeniem, nie tylko w dziedzinie leasingu, może się poszczycić agencja pracy KONO.jobs z prezesem Łukaszem Końpą na czele. Każdy klient otrzymuje rozwiązania kadrowe ściśle odpowiadające jego strategii biznesowej oraz branży, w jakiej działa.

Leasing pracowniczy – korzyści współpracy z agencją pracy

Skorzystanie z usług agencji pracy nie jest leasingiem pracowniczym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Przyjrzyjmy się najpierw standardowej sytuacji. Pracownik leasingowy (po złożeniu pisemnej zgody) uzyskuje urlop bezpłatny u dotychczasowego pracodawcy, a następnie podpisuje umowę z nowym. Czas trwania takiej umowy jest ustalany między leasingodawcą a leasingobiorcą.

W ten sposób cała prawna i administracyjna obsługa pracownika zostaje przejęta przez pracodawcę-leasingobiorcę, który jednocześnie staje się faktycznym pracodawcą. To właśnie on wypłaca pracownikom wynagrodzenia, udziela urlopów wypoczynkowych i umożliwia korzystanie z innych uprawnień. Reguluje to artykuł 174 Kodeksu Pracy.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z agencją pracy, to agencja podpisze z pracownikiem umowę o pracę tymczasową. Tym samym agencja staje się pracodawcą odpowiedzialnym za obsługę kadrowo-płacową i socjalną. Po jej stronie pozostają wszystkie obowiązki narzucane przez obowiązujące w kraju prawo pracy.

Leasing pracowniczy – umowa i jej warunki

Wiadomo już, co to jest leasing pracowniczy. Co w takim razie powinna zawierać właściwie sporządzona umowa? Po pierwsze należy określić rodzaj pracy, do jakiej zostaje skierowany pracownik oraz dokładny okres jej wykonywania. Dalej musi być wyszczególnione wynagrodzenie pracownika. Ostatnią ważną kwestią są warunki rezygnacji z pracownika leasingowego.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje