piątek, 23 sierpnia 2019 13:29

Lepsze nawierzchnie na drogach powiatu mieleckiego

Autor Marzena Gitler
Lepsze nawierzchnie na drogach powiatu mieleckiego

Kolejne dwa odcinki dróg, znajdujących się w zarządzie Powiatu Mieleckiego zyskały nową nawierzchnię. Oba remonty przeprowadzone były w ramach porozumienia, jakie zawarło mieleckie Starostwo z władzami Gminy Padew Narodowa. W myśl porozumienia gmina partycypowała w kosztach napraw obu dróg w wysokości 28%. Pozostałą kwotę pokryło mieleckie starostwo.

Pierwszy z nich - droga powiatowa Nr 1 647R relacji Padew Narodowa - Rożniaty (od km 1+060 do km 2+180) odcinek długości 1,120 km w miejscowości Kębłów. Prace remontowe polegały na ułożeniu warstwa wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W oraz ułożeniu 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Uzupełnione zostały także pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 na szerokości 0,75m. Koszt inwestycji to 253 678,77 zł.


Drugi z remontowanych odcinków to droga powiatowa Nr 1 134R relacji Padew Narodowa - Babule (od km 3+760 do km 5+290) odcinek długości 1,530 km w miejscowości Zachwiejów. Za kwotę 703 403,66 zł przeprowadzono tam podobny zakres prac remontowych.

Obydwa remonty przeprowadziło Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe SA Dębica

inf. i foto: Powiat Mielecki

Mielec - najnowsze informacje