piątek, 27 września 2019 15:47

Lisia Góra: Nowy sprzęt dla strażaków

Autor Marzena Gitler
Lisia Góra: Nowy sprzęt dla strażaków

Gmina Lisia Góra w czerwcu tego roku złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o przyznanie dotacji na doposażenie sprzętu i umundurowania do działań bojowych w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2019”.

W ramach programu jednostka OSP Łukowa otrzymała: Prądownicę wodno-pianową Turbo Jet z nakładką do piany, wąż ssawny W75 PCV 2,4 m, ubranie koszarowe 3 cz. poliamid, ubranie specjalne US 07, detektor prądu przemiennego AC HotStick, hełm Calisia Vulcan CV 102 M (wizjer metalizowany), rękawice strażackie FHR 001 S, buty specjalne Brandbull 005, kominiarkę niepalną strażacką WUS 2K, drabinę nasadkową aluminiową 3 częściową.

Zakupiony sprzęt posiada odpowiednie atesty dopuszczenia oraz certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – „Bezpieczny Strażak 2019” ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całkowity koszt zadania wynosi 10 616,00 zł. Dotacja WFOŚiGW stanowi 50% całkowitych kosztów, pozostałe 50% to udział własny Gminy Lisia Góra.

Inf. i foto: UG Lisia Góra

Tarnów - najnowsze informacje