czwartek, 30 maja 2019 10:32

Łysa Góra. Ukończono prace nad miejscem poświęconym pamięci Franciszka Mleczki

Autor Mirosław Haładyj
Łysa Góra. Ukończono prace nad miejscem poświęconym pamięci Franciszka Mleczki

W Łysej Górze zakończyła się realizacja inwestycji mającej na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca pamięci Franciszka Mleczki, mieszkańca zasłużonego dla Łysej Góry, który był działaczem społecznym, animatorem kultury, nauczycielem, pisarzem i publicystą, a także posłem na Sejm.

W ramach przedsięwzięcia umiejscowiono tablicę pamiątkową, na której zamieszczono biografię lokalnego aktywisty. Zamontowano także ławki, a w celu zadbania o estetyczny wygląd miejsca posadzono również drzewa i krzewy.

- Inicjatywy pozwalające na upamiętnienie wybitnych, zasłużonych dla naszej gminy jednostek są bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób upiększać przestrzeń publiczną przy jednoczesnym dbaniu o historię i o pamięci o osobach, które ją tworzyły – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Gmina Dębno pozyskała na ten cel 6 tysięcy złotych, w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu pn. „Przedgórzańskie Inspiracje", a całość inwestycji wyniosła 9970,42 złotych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja, zrealizowana przez Gminę Dębno, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. i inf.: UG Dębno

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje