czwartek, 23 lipca 2020 09:49

Małopolska grupa policyjna SPEED działa już rok! Czas na podsumowanie

Autor Głos 24
Małopolska grupa policyjna SPEED działa już rok! Czas na podsumowanie

Małopolska grupa „SPEED” została powołana w lipcu 2019 roku w celu szybkiego reagowania na rażące przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym popełniane głównie przez kierujących. Szczególna uwaga zwracana jest na niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. To właśnie z tej przyczyny na drodze ginie najwięcej osób.

W małopolskiej Policji w skład grupy SPEED wchodzi 42 policjantów ruchu drogowego oraz 8 policjantów z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie.

Funkcjonariusze kierowani są w miejsca, gdzie, jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa, dochodzi do największej ilości wypadków, a także w rejony gdzie na podstawie zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy czują się najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Podsumowanie ostatniego roku

W ciągu roku działalności grupy policjanci ujawnili 337 przestępstw i 56379 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 40 393 za nadmierną prędkość (w tym 1438 przypadków przekroczenia  limitu prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym). Ponadto, zatrzymali 1405 praw jazdy i 2417 dowodów rejestracyjnych. Policjanci pełniący służbę w przedmiotowych grupach reagują również na przypadki nielegalnych zlotów i rajdów samochodowych, które odbywają się na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności na terenie miasta Krakowa. Kwestia ta jest na bieżąco monitorowana przez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. Policjanci podejmują odpowiednie czynności wyprzedzające, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, nie dopuszczając do nielegalnych rajdów po małopolskich drogach. Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa małopolskiego, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w I połowie 2020 roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, w związku z czym nieetatowe grupy „SPEED” koncentrują swe działania w głównej mierze na ujawnianiu kierujących, którzy nie stosują się do nakazanej prędkości jazdy.

Źródło: UMK

Małopolska - najnowsze informacje