niedziela, 23 października 2022 06:52

Małopolska: Ile mandatów straci PiS? Prognoza wyborcza

Autor Tomasz Stępień
Małopolska: Ile mandatów straci PiS? Prognoza wyborcza

Na rok przed wyborami temperatura w polityce jest bardzo wysoka. Klika razy w miesiącu publikowane są sondaże poparcia dla partii politycznych, dzięki którym możemy obserwować zmiany preferencji wśród wyborców. Te jednak nie odpowiadają nam na pytanie, w których okręgach wyborczych poszczególne partie zyskują, bądź tracą zwolenników.

Radą na to są prognozy wyborcze, dzięki którym możemy obserwować nie tylko to, jakie jest poparcie dla poszczególnych partii w danym momencie, ale też jak się zmienia w czasie i jak może wyglądać w najbliższej przyszłości. Prognozy dają także możliwość obliczenia – po uwzględnieniu specyfiki poszczególnych regionów – liczby zdobytych miejsc w parlamencie w danych okręgach wyborczych. Ile zatem mandatów zdobędą w Małopolsce poszczególne partie w najbliższych wyborach?

Przyjrzyjmy się prognozom dwóch analityków – Marcina Palade i Daniela Presa. Choć w niektórych punktach są zbieżne, jest też sporo różnic. Punktem wyjścia dla Palade jest średnia, wyliczana z przeprowadzonych w danym miesiącu sondaży. Niezdecydowani wyborcy rozdzielani są proporcjonalnie. Daniel Pers opracował własne algorytmy, dzięki którym trafnie prognozował kilka ostatnich wyników wyborów. Model powstał przez porównanie przedwyborczych sondaży różnych pracowni z faktycznymi wynikami głosowania Polaków. Ma też własną metodę przeliczania niezdecydowanych. Jest też jeszcze jedna, bardzo poważna różnica. Ostatnia prognoza, opracowana przez Daniela Persa, obliczona jest w oparciu o  koncepcję tak zwanego Drugiego Centrum, to znaczy startu z jednej listy Polski 2050 i PSL. Jak się okazuje, taka wspólna lista tych dwu partii przynosi więcej strat Prawu i Sprawiedliwości, na czym korzysta opozycja.

Jaki zatem, według analityków, będzie podział mandatów sejmowych w Małopolsce w przyszłorocznych wyborach? Pełna zgodność jest tylko w dwu kwestiach – Konfederacja zachowa jedyny mandat, jaki wywalczyła w wyborach w 2019 roku, a Lewica jeden z dwu mandatów, które posiada, straci. W przypadku pozostałych partii obaj prognozują nieco różne liczby, choć tendencje w obu przypadkach są takie same. Prawo i Sprawiedliwość, które w Małopolsce w 2019 r. wywalczyło 27 miejsc w Sejmie, straci 3 (Palade) lub aż (6 Pers). Platforma Obywatelska zyska 2 (Palade) lub 4 (Pers). W prognozie Marcina Palade, startująca oddzielnie Polska 2050 zdobędzie 4 mandaty. PSL z obecnych 3 mandatów straci według Marcina Palade 2. Według Daniela Persa, Nowe Centrum, czyli wspólna lista Ludowców i Polski 2050 w Małopolsce wywalczy 6 miejsc w Sejmie. Na poniższych wykresach i tabelach, w oznaczonej kolorem szarym prognozie Persa, wyniki przy Polsce 2050 oznaczają de facto ilość mandatów zdobytych przez Nowe Centrum.

W poszczególnych Małopolskich okręgach wyborczych wygląda to następująco:

  • Okręg wyborczy nr 12 Kraków (powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki) - 8 mandatów

W wyborach w 2023 r. PiS może tu stracić 1 mandat (Palade) lub 2 (Pers). PO utrzyma dwa miejsca (Palade), lub wywalczy jedno dodatkowe (Pers). Według obu analityków jedno miejsce w Sejmie z tego okręgu przypadnie Polsce 2050/PSL.

  • Okręg wyborczy nr 13 Kraków (powiaty olkuski, miechowski, krakowski i miasto Kraków) – 14 mandatów

W przypadku tego okręgu analitycy są zgodni – ich prognozy są identyczne. PiS i  Lewica – każde z tych ugrupowań straci 1 mandat. Zyska PO (jeden), a Polska 2050/PSL – dwa.

  • Okręg wyborczy nr 14 Nowy Sącz (powiaty tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i miast Nowy Sącz) – 10 mandatów

Tu prognozy się różnią. Według Marcina Palade Prawu i Sprawiedliwości uda się utrzymać wszystkie 8 mandatów. Daniel Pers twierdzi, że partia rządząca straci 1, który przejmie Drugie Centrum. Obaj za to zgodnie przyznają, że Platforma Obywatelska wywalczy jeden dodatkowy mandat. Według prognozy Palade, jeśli PSL pójdzie do wyborów oddzielnie, zdobędzie żadnego mandatu.

  • Okręg wyborczy nr 15 Tarnów (powiaty proszowicki, wielicki, bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów) – 9 mandatów

W okręgu tarnowskim rozbieżności są największe. PiS straci jeden mandat (Palade), bądź dwa (Pers). Koalicja Obywatelska według zostanie z jednym (Palade), albo wywalczy dodatkowy (Pers). Według Marcina Palade Ludowcy w tym okręgu zdobędą jedyne w Małopolsce miejsce w Sejmie. Różnica jest także, jeśli chodzi o Polskę 2050, która może zdobyć tu 1 (Palade) lub 2 mandaty w przypadku wspólnego startu z PSL (Pers).

Jak widać, nadchodzące wybory mogą przynieść spore zmiany na mapie poparcia dla partii politycznych. W Małopolsce, która jest uważana za jeden z bastionów PiS, partia rządząca - w prognozie Daniela Persa - zdobywa 21 mandatów. A to już niebezpiecznie blisko utraty większości - Małopolska miejsc w Sejmie ma 41. Jak zapowiada Marcin Palade, kolejna prognoza powinna ukazać się na koniec listopada 2022. A potem już regularnie co miesiąc do września 2023. W ostatnich tygodniach kampanii prognoza w cyklach co najwyżej tygodniowych. Będziemy więc mieli okazję przyglądać się zmianom dokładnie.

Małopolska - najnowsze informacje