poniedziałek, 18 lipca 2022 08:02

Marszałek Elżbieta Witek z wizytą w Gorlicach

Autor Patryk Trzaska
Marszałek Elżbieta Witek z wizytą  w Gorlicach

W tym roku obchody Święta Policji w powiecie gorlickim odbyły się w Wysowej. Przybrały one szczególny charakter, albowiem zostały one poprzedzone uroczystym otwarciem nowego budynku Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, którego dokonała Marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek. Podczas uroczystego apelu wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wczoraj  (17 lipca ) w uroczystościach oprócz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński. Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentował  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, a obowiązki gospodarza uroczystości pełniła Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz


Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i ratowniczych oraz przedstawiciele innych podmiotów współpracujących z gorlicką Policją, w tym szefowie instytucji wymiaru sprawiedliwości naszego regionu. Przybyli również  policjanci i pracownicy cywilni gorlickiej komendy oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów  i pracowników cywilnych.


Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim, której przewodniczył ks. Łukasz Michalczewski, kapelan małopolskiej Policji a celebrowali ją także: ks. dr Kazimierz Fąfara - zastępca diecezjalnego kapelana Policji w Tarnowie,  ks. Wiesław Czaja - proboszcz parafii Uście Gorlickie oraz ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa - Dziekan Straży Granicznej.
Następnie zaproszeni goście udali się na plac przed Posterunkiem Policji w Uściu Gorlickim, aby dokonać uroczystego otwarcia nowej siedziby uściańskich policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przywitał gości i podziękował  wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, by ta nowa siedziba Policji mogła powstać. - Nowy komisariat to zwieńczenie starań wielu osób zabiegających  o poprawę warunków pracy tutejszych funkcjonariuszy i pracowników Policji, wspartych rządowymi środkami.  To także przykład ponadlokalnego partnerstwa i wielopłaszczyznowego zaangażowania różnych podmiotów współdziałających ze sobą w staraniach o bezpieczeństwo w regionie – mówił komendant.  - To przykład silnych więzi społecznych, identyfikacji i poczucia dumy z przynależności do środowiska lokalnego osób, które przyjmując zaszczytne funkcje w administracji państwowej, noszą w sercach potrzeby mieszkańców małych społeczności  - kontynuował.  - Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją i wspierają działania Policji na rzecz bezpieczeństwa. Dziękuję także za zaufanie okazane gorlickim policjantom. Naszą odpowiedzią na to zaufanie jest nieustanna troska o to, by zawsze być blisko ludzkich potrzeb. Nowy posterunek służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom i coraz liczniej odwiedzającym region Beskidu Niskiego turystom. Wierzę, że zaangażowanie i dobra praca funkcjonariuszy pozwoli wszystkim czuć się tutaj bezpiecznie – zakończył generał Ledzion.

Następnie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem,  Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem, Komendantem Powiatowym Policji w Gorlicach mł. insp. Dorotą Tokarz oraz Starostą Gorlickim Marią Gubałą i Wójtem Gminy Uście Gorlickie Zbigniewem Ludwinem dokonała uroczystego otwarcia posterunku. Podczas ceremonii Marszałek Sejmu, przekazała symboliczny klucz do nowego obiektu kierownikowi tej jednostki asp. sztab. Sławomirowi Dobkowi.
Kapelan małopolskiej Policji ks. dr Kazimierz Fąfara zastępca diecezjalnego kapelana Policji w Tarnowie wspólnie z kapelanem prawosławnym małopolskiej Policji księdzem Andrzejem Gryczem poświęcili budynek posterunku.

Następnie Marszałek Sejmu zabrała głos. - Chciałam podziękować przedstawicielom Policji, samorządu ale i moim kolegom parlamentarzystom, którzy są dziś z nami i są niezwykle skuteczni w działaniu, w zabiegach by ten region uzyskał jak najwięcej, ten nowy budynek Policji to także ich zasługa – mówiła Pani Marszałek.  Policjanci to świetnie wyszkoleni funkcjonariusze,  ale by efektywnie służyć mieszkańcom i turystom, których przyciąga region, tym którzy będą potrzebowali pomocy, powinni mieć dobre i godne warunki tej służby. Trzeba też zaznaczyć, że budynek jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – kontynuowała Pani Marszałek a na koniec podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę nowej siedziby posterunku.

Jako ostatni głos zabrał Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin - By realizować skutecznie swe zdania, Policja musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia, sprzęt i bazę logistyczną.  W szczególności na terenach wiejskich,  bez takich jak ta inwestycji,  Policja nie mogłaby realizować swych ustawowych zadań i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Władze samorządowe, rada gminy i ja jako wójt czujemy satysfakcję, że  mogliśmy  dołożyć się do inwestycji finansując dokumentację budowlano-wykonawczą, projektową nowego posterunku – zakończył Wójt.  
Po ceremonii Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wraz z Kierownikiem  Posterunku w Uściu Gorlickim oprowadzili gości prezentując nową siedzibę Policji w Uściu Gorlickim.

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim  - charakterystyka

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim od ponad 40 lat, funkcjonował w budynku mieszkalnym zaadoptowanym na potrzeby Posterunku Policji. Warunki lokalowe były trudne, pomieszczenia małe i bardzo ciasne, co negatywnie wpływało na komfort pracy podczas przesłuchań i przyjęć interesantów. Fakt ten oraz konieczność zapewnienia większej przestrzeni dla organizacji pracy posterunku wpłynęły na decyzję zarówno ze strony lokalnych władz samorządowych, jak  i kierownictwa Policji w sprawie budowy nowoczesnej siedziby Posterunku Policji w Uściu Gorlickim.


Obiekt Posterunku Policji w Uściu Gorlickim zaprojektowano jako zespół 2 budynków: budynku głównego administracyjnego o pow. użytkowej - 352,52 m2 oraz budynku garażowego o pow. użytkowej – 76,20 m2    
Budynki stanowiące PP Uście Gorlickie usytuowane są na ogrodzonej z trzech stron działce. Obiekt wyposażono w zewnętrzny parking z 8 miejscami postojowymi dla interesantów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrzny - służbowy z 4 miejscami postojowymi (na teren parkingu dla pojazdów służbowych i budynku garażowego prowadzi automatycznie otwierana brama). Budynek wyposażono we wjazdy i dojścia zrealizowane z betonowej kostki brukowej. Przed budynkiem usytuowano trzy maszty flagowe.
Budynek administracyjny to budynek niepodpiwniczony o 2 kondygnacjach nadziemnych  z dwuspadowym dachem, wyposażonym w kratowy maszt antenowy.

Pełnobranżowa dokumentacja budowlano – wykonawcza, której koszt wyniósł 78.000 zł,  została pokryta ze środków finansowych przekazanych przez Gminę Uście Gorlickie na Fundusz Wsparcia Policji. Działka nr 515 o powierzchni 1852 m2 stanowi własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie KWP w Krakowie. Wartość Kosztorysowa Inwestycji (budowa i wyposażenie obiektu) to 5.045.590 zł brutto, a środki wydatkowane na inwestycję pochodzą z rządowego Programu Modernizacji Policji.

inf./fot.  Małopolska Policja

Gorlice - najnowsze informacje